Liên kết Ngành KH&CN

Bộ KH&CN

Cục SHTT

Cục ATBX&HN

Tổng cục TC-ĐL-CL

TBT Việt Nam

Viện TCCL Việt Nam

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

Nhiều chính sách, ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 58 của Luật Khoa học và Công nghệ liên quan đến doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Theo đó, có nhiều chính sách, ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2019.

     TIN MỚI CỦA TỈNH

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Lịch Tuần và Thông báo

     Dịch vụ trực tuyến
    CHUYÊN MỤC

    Video - KH&CN

    Video - Sở hữu trí tuệ

     Liên kết trong tỉnh