---Số lượt truy cập---

Trang chủ

Thanh tra tỉnh Hậu Giang: Tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2018 (14/01)

Thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-BNC ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh phối hợp với Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018.

Khối các cơ quan Tư pháp và Quốc phòng - An ninh: Ký kết giao ước thi đua năm 2018 (21/06)

Thực hiện Kế hoạch số 751/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Thông báo số 19/TB-HĐTĐKT ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc phân công Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm và Trưởng khối, Phó Trưởng khối năm 2018.

Công đoàn cơ sở Cụm 02: Tổ chức giải cầu lông (27/05)

Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Tháng Công nhân năm 2018, Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) và thành công Đại hội X Công đoàn tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2018 - 2023; đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, gắn bó đoàn kết giữa đoàn viên các Công đoàn cơ sở thuộc Cụm 2 - Công đoàn các cơ quan Nội chính – Sự nghiệp công lập; các tổ chức chính trị - xã hội.

Hoạt động Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 (12/03)

Nhân Kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2018) và 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 05 năm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2013 - 20/3/2018). Chiều ngày 7/3/2018, Ban Chấp hành Công Đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh tổ chức buổi họp mặt và hội thi nấu ăn.

Thanh tra tỉnh Hậu Giang: Tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2017 (29/12)

Thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-BNC ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

-----------------------------------