THÔNG BÁO ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
SỞ TƯ PHÁP
Xem chi tiết tại ĐÂY
Tin tức và sự kiện

BAN HÀNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC DÂN VẬN ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP (21/05)

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 760/QĐ-UBND ban hành Quy định các Tiêu chí đánh giá công tác dân vận đối với cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp. Quyết định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, cơ quan và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện; UBND các xã, phường, thị trấn.

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỤM 2 (20/05)

Chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) gắn với hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2019

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN LUẬT (20/05)

Thực hiện Kế hoạch số 439/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc triển khai các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua.

SỞ TƯ PHÁP RA MẮT GÓC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (17/05)

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), ngày 16/5/2019 Sở Tư pháp Hậu Giang ra mắt góc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Góc học tập Bác Hồ). Đây là mô hình mới trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

SỞ TƯ PHÁP HẬU GIANG TỔ CHỨC SINH HOẠT VÀ KHEN THƯỜNG DƯỚI CỜ THÁNG 5 NĂM 2019 (06/05)

Thực hiện tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về việc nâng cao ý thức trách nhiệm; rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, công khai, dân chủ và Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ hai hàng tuần.

 
Thủ tục hành chính
Văn bản pháp luật
Bộ pháp điển
Thủ tục hành chính Sở Tư pháp Hậu Giang
Lịch công tác
Danh sách thôi quốc tịch
Thông báo đấu giá
Văn bản pháp luật Hậu Giang
Một cửa điện tử
Thông báo
Góp ý
Lượt truy cập
Website Statistics
Liên kết Website