(01/01/2004 - 01/01/2019)
Tin tức và sự kiện

HẬU GIANG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG NĂM 2019 (22/02)

Ngày 21 tháng 02 năm 2019, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh (gọi tắt là Hội đồng) tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019.

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH HẬU GIANG THÔNG BÁO LỰA CHỌN LUẬT SƯ KÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ (13/02)

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý tại địa phương, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang (Trung tâm) tổ chức lựa chọn luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL), cụ thể như sau:

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2019 (24/01)

Ngày 22/01/2019, Sở Tư pháp Hậu Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp và hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019. Đến dự Hội nghị có bà Huỳnh Thị Lệ Thủy, Phó Cục Trưởng Cục Công tác phía nam - Bộ Tư pháp; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; cùng trên 75 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Cục Thi hành án dân sự, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh; Thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL); Hội Luật gia tỉnh; Trường Trung cấp Luật Vị Thanh; Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư; Các Tổ chức hành nghề công chứng;Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang; Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL và Trưởng phòng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH HẬU GIANG ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN TRUYỀN THÔNG (18/01)

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020.

KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH VÀ LĨNH VỰC TRỌNG TÂM CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2019 (14/01)

Nhằm mục đích tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; ngày 24/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 3072/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019.

 
Thủ tục hành chính
Văn bản pháp luật
Bộ pháp điển
Thủ tục hành chính Sở Tư pháp Hậu Giang
Lịch công tác
Danh sách thôi quốc tịch
Thông báo đấu giá
Văn bản pháp luật Hậu Giang
Một cửa điện tử
Thông báo
Góp ý
Lượt truy cập
Website Statistics
Liên kết Website