Giới thiệu Hậu Giang
Sở, ngành Hậu Giang

Huyện, Thị, Thành phố

  TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN >> Xem thêm

  THÔNG TIN - THÔNG BÁO >>Xem thêm

  THÔNG TIN GIÁ CẢ

  GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO

Công văn số: 252/STC-HCSN về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Căn cứ Công văn số 460/BTC-TCT ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc góp ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử.

  ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC

  PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ >> Xem thêm

 LỊCH LÀM VIỆC

 HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ


 LƯỢT TRUY CẬP


Lượt truy cập