Tin hoạt động

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện đạt và vượt 5/8 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ
(HG) - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tỉnh vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Tổng kết các mô hình, điển hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020. Dự hội nghị có ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

(HG) Phụ nữ Công an tỉnh - Nhớ lời di chúc theo chân Bác (01/07)
Vừa qua, ngày 27/6/2019, Hội Phụ nữ phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề “Thanh niên, Phụ nữ Công an tỉnh nhớ lời di chúc theo chân Bác”.

(HG) Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hậu Giang – kiện toàn công tác nhân sự (07/06)
Chiều ngày 07/6/2019, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) bất thường để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (khóa XIII), nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tích cực hỗ trợ phụ nữ học nghề, giải quyết việc làm (20/05)
Thời gian qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ ở nông thôn luôn được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ và toàn diện. Qua đây, đã góp phần giúp nhiều chị em có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

(TXNB) Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Ngã Bảy kết nghĩa với Đồn Biên phòng Phú Mỹ (02/05)
Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019). Ngày 30/4/2019 vừa qua Hội LHPN thị xã Ngã Bảy và Đồn Biên phòng Phú Mỹ, Huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ Kết nghĩa giữa hai đơn vị

Tổ chức bộ máy

Chức năng:

1. Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;

2. Đoàn kết, vận động, phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Nhiệm vụ:

1. Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

2. Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;

3. Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;

4. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

5. Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

     Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo:

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Nguyễn Thị Tuyết Loan

ĐT: 0987.888.826

Email: tuyetloanhg@gmail.com

Phó Chủ tịch

Huỳnh Thị Kim Hương

ĐT: 0982.923.579

Email:huongthanhhg@gmail.com

Phó Chủ tịch

Đỗ Thị Bích Phượng

ĐT: 0907.156.742

Email: haugiangphunu2010@gmail.com

Phó Chủ tịch

Lê Thị Mỹ Tiên

ĐT: 0939.006.135

Email:ltien82@gmail.com


Phó Chủ tịch

Hoàng Thị Thu

ĐT: 0977.773.292

Email:thupnhg@gmail.com 

Các Phòng Ban Chuyên Môn

1. Ban Tổ chức – Cán bộ

- Nguyễn Thanh Thủy (chuyên viên); Email: thanhthuypnhg@gmail.com; ĐT: 0732.191.009

* Chức năng:

Tham mưu cho Ban Thường vụ và Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh/thành về công tác cán bộ Hội, cán bộ nữ và công tác kiểm tra.

* Nhiệm vụ:

-    Tham mưu, theo dõi công tác tổ chức - cán bộ của cơ quan Hội LHPN tỉnh/thành

-    Tham mưu, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện công tác tổ chức - cán bộ đối với Hội LHPN cấp huyện và cấp xã

-    Xây dựng mô hình, củng cố tổ chức cơ sở Hội; hướng dẫn việc theo dõi quản lý, phát triển hội viên, việc thu và sử dụng hội phí, quỹ hội; theo dõi các đối tượng phụ nữ: dân tộc thiểu số, tôn giáo, nữ công nhân lao động, nữ thanh niên, phụ nữ cao tuổi

-    Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội.

-    Tham mưu, theo dõi việc thực hiện công tác cán bộ nữ

2. Văn phòng

- Nguyễn Hồng Diễm (Phó chánh Văn phòng); Email:phongtonghoppnhg@gmail.com; ĐT: 0939.743.943

* Chức năng:   

Tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh/thành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào phụ nữ; quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện về tài chính, quản trị, hành chính của cơ quan Hội LHPN tỉnh/thành; tham mưu các hoạt động đối ngoại nhân dân.

* Nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Hội phê duyệt.

- Tham mưu, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và công tác thi đua - khen thưởng của các cấp Hội tại địa phương.

Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, số liệu có liên quan đến hoạt động Hội và phong trào phụ nữ

- Tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội

- Tham mưu, tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính và quản lý tài sản của cơ quan Hội LHPN tỉnh/thành đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh/thành.

3. Ban Tuyên giáo

- Nguyễn Thị Tiên (Phó trưởng Ban); Email: uttien9961@gmail.com; ĐT: 0974.839.383

* Chức năng:      

Tham mưu, nghiên cứu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh/thành hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống Hội; nghiên cứu, xây dựng, đề xuất chính sách, pháp luật, giám sát và thực hiện phản biện xã hội về luật pháp chính sách có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

* Nhiệm vụ:

- Theo dõi, nắm tình hình tư tưởng và nhận thức của các tầng lớp phụ nữ và tham mưu, đề xuất hướng giải quyết.

-    Tham mưu xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết các cấp ủy Đảng, Luật pháp chính sách của Nhà nước và của Hội.

-    Tham mưu, tổ chức hoạt động nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng về tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ làm công tác tuyên giáo củacác cấp Hội địa phương.

-    Thực hiện Đề án về tuyên truyền phòng chống buôn bán phụ nữ - trẻ em, phòng chống mại dâm, ma tuý

- Tham mưu hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn pháp luật, đề xuất chính sách, giám sát, phản biện xã hội, thực hiện Nghị định 19/NĐ-CP; hướng dẫn tuyên truyền, tư vấn luật pháp chính sách về bình đẳng giới.

4. Ban Gia đình – Xã hội

- Nguyễn Thị Ánh (Phó trưởng Ban); Email:nguyenthianh2011@gmail.com; ĐT: 0932.802.025

* Chức năng:

Tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến vấn đề gia đình, xã hội, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

* Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, phối hợp thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, các chương trình mục tiêu quốc gia về dinh dưỡng, phòng chống HIV/AIDS, dân số, hậu phương quân đội, nhân đạo, từ thiện.

- Nghiên cứu, tham mưu các hoạt động xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; là đầu mối tiếp nhận đơn thư, tham mưu kiến nghị, đề xuất bảo vệ quyền và lợi ích cho phụ nữ.

- Tham mưu, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án tín dụng - tiết kiệm, các hoạt động vay, hoạt động chuyển giao khoa học - công nghệ, hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nữ, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ.

5. Ban Hỗ Trợ Phụ nữ Phát triển kinh tế

- Đinh Thị Cẩm Nga (Phó trưởng Ban); Email:dcamnga@gmail.com; ĐT: 0918.864.515

      6. Ban Chính sách-Pháp luật

      - Lê Thị Kim Liên (Phó trưởng Ban); Email: kimlienpnhg@gmail.com; ĐT: 0919.513.327


 

 

Văn bản pháp luật

Thông tin cần biết

Liên kết website