TCT30 của Thủ tướng

TCT30 tỉnh bạn

Tin tức & Sự kiện

Hậu Giang: Tổ chức lấy ý kiến về kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính (15/01)

Cuối tháng 9/2009, Hậu Giang đã công bố Bộ Thủ tục hành chính (TTHC) các cấp, số lượng thủ tục hành chính của gần 3.000 TTHC.Trong đó, các cơ quan hành chính Nhà nước là gần 2.000 thủ tục và các cơ quan ngành dọc là 1.000 thủ tục.

Tổ Công tác chuyên trách TTHC của Thủ tướng làm việc tại Hậu Giang (06/11)

Sáng ngày 30/10/2009, Lãnh đạo UBND tỉnh cùng với Tổ công tác thực hiện Đề án đơn giản hóa Thủ tục hành chính (Đề án 30) và các sở, ngành tỉnh tiếp và làm việc với đoàn Tổ Công tác chuyên trách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai Đề án 30 của tỉnh

Long Mỹ - đơn vị đi đầu trong công tác thực hiện Đề án 30 tại Hậu Giang (29/10)

Đề án 30 đã bước vào giai đoạn 2 – giai đoạn rà soát thủ tục hành chính theo 3 biểu mẫu: 2, 2a và 2b nhưng để có giải pháp và phương án rà soát đạt hiệu quả, có thể nói Long Mỹ là đơn vị đi đầu trong quá trình thực hiện

Sẽ công bố trên báo, đài những đơn vị chậm trễ rà soát thủ tục hành chính (29/10)

Ngày 10/9/2009, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành công văn yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương gửi mẫu đơn, mẫu tờ khai về Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh để công bố trên cổng thông tin điện tử.

Hậu Giang công bố Bộ Thủ tục hành chính các cấp (29/10)

Vừa qua (ngày 31/8/2009), thay mặt UBND tỉnh ông Trần Thành Lập – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Bộ Thủ tục hành chính các cấp.

Thủ tục hành chính