Sở, ngành Hậu Giang

Thông tin thị trường

Tin tức và sự kiện

Hỗ trợ cây Tràm giống cho các hộ gia đình trồng trên địa bàn huyện Long Mỹ (17/07)

Từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2019 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Long Mỹ, Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Mỹ đã tiến hành hỗ trợ 500.000 cây tràm Úc cho 30 hộ gia đình ở thị trấn Vĩnh Viễn và xã Vĩnh Viễn A, trồng được khoảng 25 ha. Phần diện tích đất này được các hộ gia đình chuyển đổi từ đất trồng khóm, đất lá kém hiệu quả trước đây sang trồng cây lâm nghiệp.

Văn bản mới
Nông sản chủ lực

 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ quy hoạch ngành

Liên kết Web

Quảng cáo