Tin tức và sự kiện

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC Ơ CƠ SỞ NĂM 2017 (30/08)
Từ ngày 23/8 - 25/8/2017, Ban Dân tộc tỉnh mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác dân tộc ở cơ sở

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BAN DÂN TỘC, NHIỆM KỲ 2017-2022 (28/08)
Chiều ngày, ngày 17 tháng 8 năm 2017, Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 (14/08)
Sáng ngày 28 tháng 7 năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Kết quả thực hiện các Chương trình, Chính sách dân tộc
       Liên kết website         

------Hổ trợ trực tuyến-----