Tin tức - sự kiện nổi bật

Giải pháp phát triển kinh tế nông thôn Hậu Giang

Ngày 23/5, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức hội thảo chuyên đề “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) - Thực trạng và giải pháp”, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” của tỉnh Hậu Giang là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Văn bản mới ban hành

Thông tin chỉ đạo điều hành

Thông tin kinh tế xã hội

Tin sở, ngành và địa phương

Trang thông tin thành phần

SỞ, BAN, NGÀNH
  Sở Công Thương
  Sở Giáo dục & Đào tạo
  Sở Giao thông Vận tải
  Sở Khoa học & Công nghệ
  Sở Kế hoạch & Đầu tư
  Thanh tra tỉnh
  Sở Nông nghiệp & PTNT
  Sở Nội vụ
  Sở Lao động -TB & Xã hội
  Sở Tài chính
  Sở Tài Nguyên & Môi trường
  Sở Tư pháp
  Sở Thông tin &Truyền thông
  Sở Văn hóa -TT và Du lịch
  Sở Xây dựng
  Sở Y tế
  Ban Dân tộc tỉnh
  Công an tỉnh
  Cục thuế tỉnh
  Bảo hiểm xã hội tỉnh
  Văn phòng UBND tỉnh 
  Kho bạc Nhà nước
  Liên đoàn lao động tỉnh
  Báo Hậu Giang
  Ngân hàng Nhà nước tỉnh
  Khu Bảo tồn TN Lung Ngọc Hoàng
  Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang 
  Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh
  Ban Quản lý Khu nông nghiệp ƯDCNC
Cục Thi hành án dân sự
HUYỆN, THỊ, THÀNH
  Thành phố Vị Thanh
  Thị xã Ngã Bảy
  Thị xã Long Mỹ
  Huyện Vị Thủy
  Huyện Long Mỹ
Huyện Phụng Hiệp
  Huyện Châu Thành
  Huyện Châu Thành A
HỘI, ĐOÀN THỂ
  UB MTTQ Việt Nam tỉnh
  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
  Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh
  Hội Tin học tỉnh
  Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh
  Hội Nhà báo Hậu Giang
  Hội Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh
  Tỉnh đoàn
  Thư viện tỉnh
  Trường Trung cấp Luật Vị Thanh
  Trường Chính trị tỉnh

Thông tin tiện ích


Số lượt truy cập