Chi tiết văn bản
Số văn bản: 259/QĐ-SNNPTNT
Ngày ký: 4/7/2019
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp và PTNT
Trích yếu:

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Tệp nội dung:
qd259 (1).pdf
Trở lại