Chi tiết văn bản
Số văn bản: 290/TB-SNNPTNT
Ngày ký: 13/2/2019
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp và PTNT
Trích yếu:

Về việc lịch khuyến cáo mùa vụ nuôi thủy sản năm 2019

Tệp nội dung:
TB290.docx
Trở lại