Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
13/6/2019, 14:51 (GMT+7)

UBND tỉnh Hậu Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh

Việc ban hành kế hoạch này nhằm thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; giúp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng mô hình giải quyết thủ tục hành chính mới theo hướng thân thiện, hiệu quả với nhiều tiện ích, lợi ích thiết thực cho người dân, tổ chức, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, phục vụ.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC; giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức thông qua việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến; tháo gỡ được khó khăn về khoảng cách địa lý, giúp người dân dễ dàng, thuận tiện khi có nhu cầu thực hiện TTHC, không cần thiết phải trực tiếp đi lại, liên hệ với cơ quan Nhà nước…

Kế hoạch phối hợp này thực hiện đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (Bộ phận Một cửa) thuộc 03 cấp hành chính gồm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 5 huyện, thị, thành và 13 xã, phường trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, có 02 cách thức phối hợp, cách thứ nhất là tổ chức thực hiện Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức tại Bưu điện và cách thứ hai là đưa Nhân viên Bưu điện sang Bộ phận Một cửa để tiếp cận dần những công việc mà theo quy định công chức, viên chức đầu mối phụ trách tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa không nhất thiết phải trực tiếp thực hiện.

Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trước mắt thực hiện theo cách thức thứ hai. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện theo cách thức thứ nhất sau khi Đề án thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng, trình Chính phủ được phê duyệt.

Kế hoạch cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch đề ra./.

MT

(Nguồn: Kế hoạch 1348/KH-UBND ngày 04/6/20149)

 

Các tin khác