Đầu tư trên 14 tỷ đồng thực hiện Đề án phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản chất lượng cao
31/5/2019, 8:51 (GMT+7)

Để triển khai thực hiện Đề án phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản chất lượng cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020. Ngày 30/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh trong năm 2019.

Năm 2019, mục tiêu thực hiện Đề án của Tỉnh là nâng cao năng lực hệ thống sản xuất, cung ứng và quản lý chất lượng giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản theo hướng chất lượng cao để tăng nhanh năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh, hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thủy sản; trang bị cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, vật chất kỹ thuật phục vụ công tác quản lý và tổ chức sản xuất giống mới, giống chất lượng cao phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và thủy sản. 

Theo đó, Tỉnh tiếp tục thực hiện các dự án thuộc Đề án phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản chất lượng cao của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể đối với dự án Phát triển giống cây trồng chất lượng cao, Tỉnh sẽ đầu tư, hỗ trợ sản xuất lúa, mía và giống cây ăn quả; thông qua dự án Phát triển giống vật nuôi chất lượng cao, sẽ đầu tư sản xuất gà, thủy cầm giống; riêng đối với dự án Phát triển giống thủy sản chất lượng cao sẽ hỗ trợ nuôi cá thát lát bố mẹ, lưu giữ nguồn gen cá rô đồng. Ngoài ra, Tỉnh còn thực hiện dự án Nâng cao năng lực sản xuất và quản lý giống cây trồng, vật nuôi; Khai thác 02 Khu đất sản xuất tự túc thuộc xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.

Đối tượng áp dụng của Đề án là Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh; doanh nghiệp mía đường; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, cá nhân hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản; hộ nông dân trồng lúa tham gia thực hiện dự án cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Các địa phương có trách nhiệm lồng ghép nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng các vùng sản xuất giống chất lượng cao trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền, vận động nông dân sử dụng nguồn giống cây trồng, giống vật nuôi và thủy sản chất lượng cao từ các đơn vị cung cấp đảm bảo chất lượng, uy tín để sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững./.

Thanh Nguyễn

(Nguồn: Kế hoạch số 1306/KH-UBND)

Các tin khác