Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và ấp, khu vực
31/5/2019, 8:48 (GMT+7)

Ngày 30/5/2019, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và ấp, khu vực chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thống kê cho thấy, hiện tại tỉnh Hậu Giang có 01 xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, đó là xã Phú An, huyện Châu Thành chỉ đạt 26,4% diện tích tự nhiên và 45,4% số dân theo quy định. Có 11 ấp và 6 khu vực chưa đạt 50% số hộ theo quy định cần phải sáp nhập, trong đó thấp nhất là ấp Nhơn Lộc, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, có tổng số 120 hộ, đạt 30% số hộ theo quy định.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn tiến hành xây dựng Đề án đảm bảo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, tổ chức họp lấy ý kiến Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, nhất định không làm xáo trộn các đơn vị hành chính và ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân trong tỉnh.

Dự kiến trong tháng 6 năm nay, UBND tỉnh sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện về nội dung Đề án và sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp giữa năm 2019 để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Bộ Nội vụ, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua nhằm kịp thời giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư do sắp xếp, sáp nhập các ấp, khu vực trong năm 2019.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và ấp, khu vực chưa đạt tiêu chuẩn sẽ góp phần tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương của tỉnh Hậu Giang theo Nghị quyết số 653 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

An Nhiên

(Nguồn Kế hoạch số 1311/KH-UBND)

 

Các tin khác