Quy định mới về mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi
28/6/2019, 17:32 (GMT+7)

Nhằm thống nhất mức hỗ trợ phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trong cả nước. Ngày 27 tháng 6 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg Về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

Theo đó, hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc Phòng, tổ hợp tác, HTX sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi (ASF) với mức cụ thể như sau: Đối với lợn con, lợn thịt các loại: 25.000 đồng/kg lợn hơi; đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: 30.000 đồng/kg lợn hơi.

Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) theo mức: 8.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn con, lợn thịt các loại và mức 10.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác. Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bảo hiểm (nếu có).

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 (không bao gồm DNNVV là công ty con hoặc công ty có vốn chi phối của doanh nghiệp lớn) và chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ, kỵ, ông bà với mức 500.000 đồng/con lợn đến ngày 31/12/2019 nhằm nâng cao các biện pháp an toàn sinh học, sát trùng diệt các loại mầm bệnh đảm bảo duy trì đàn lợn giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch bệnh.

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: (1) Khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung được phân công tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ; (2) Quyết định hoặc trình HĐND cấp tỉnh xem xét quyết định mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật, với mức không thấp hơn ngày công lao động phổ thông tại địa phương (200.000 đồng/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết). Đồng thời, căn cứ điều kiện thực tế và tình hình biến động giá cả thị trường tại địa phương quyết định mức hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho người tham gia phòng, chống dịch bệnh nhằm tăng tính chủ động của địa phương trong triển khai hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật.

Quyết định có hiệu lực thi hành kế từ ngày 27 tháng 6 năm 2019 và sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các tin khác