VnSAT Hậu Giang: Hơn 26.000 nông dân thuộc vùng dự án được đào tạo kỹ thuật canh tác lúa bền vững
5/6/2019, 14:46 (GMT+7)

Sau 03 năm qua Ban quản lý Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang (VnSAT Hậu Giang) kết hợp cùng các đơn vị đào tạo như Trung tâm khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật của tỉnh đã mở hơn 660 lớp huấn luyện kỹ thuật 3 giảm 3 tăng (3G3T) và 1 phải 5 giảm cho hơn 26.000 hộ nông dân trên diện tích gần 17.000 ha. Tại các lớp đào tạo, VnSAT cũng tổ chức gần 700 mô hình trình diễn áp dụng qui trình canh tác bền vững.

Qua các lớp huấn luyện và mô hình trình diễn nông dân dần thay đổi tập quán canh tác từ sạ dày, sử dụng nhiều phân thuốc chuyển sang sạ hàng, sạ thưa. Hiện nay, số hộ áp dụng sạ thưa dưới 10kg lúa giống/công ngày càng nhiều hơn, đặc biệt với nông dân trong các TCND/HTX thuộc vùng dự án tỷ lệ áp dụng sạ thưa dưới 10 kg từ 65% đến 88%. Nhờ áp dụng qui trình canh tác bền vững, giúp nông dân tiết giảm được chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận. Từ đó giúp hộ trồng lúa trong vùng dư án lợi nhuận tăng thêm trên 3 triệu đồng/ha.

 

Ban Quản lý VnSAT Hậu Giang

Các tin khác