Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh Hậu Giang hỗ trợ cung cấp nước sạch cho Cty Cổ phần CTN-CTĐT (Chi nhánh TX. Long Mỹ) do nguồn nước mặt tại Sông Cái Lớn bị ô nhiễm
4/5/2019, 17:36 (GMT+7)

Do Sông Cái Lớn bị ô nhiễm, sáng ngày 02/5/2019 Cty Cổ phần CTN – CTĐT tỉnh Hậu Giang đề nghị Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh Hậu Giang hỗ trợ khảo sát và thực hiện công tác cung cấp nước cho các xe bồn của Công ty.

Nhận được thông tin từ Cty Cổ phần CTN-CTĐT tỉnh Hậu Giang Ông Nguyễn Văn Lòng Giám đốc Trung tâm đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên tích cực hỗ trợ Công ty, qua khảo sát các trạm cấp nước, Trung tâm Nước đã thống nhất điểm đấu nối thuận lợi nhất là Trạm cấp nước tập trung xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ.

Thống nhất được điểm đấu nối, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh Hậu Giang khẩn trương triển khai các công việc cần thiết để sớm thực hiện việc tiếp nước cho Cty Cổ phần CTN – CTĐT tỉnh Hậu Giang. Chiều cùng ngày Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh Hậu Giang đã hoàn tất việc đấu nối và đã tiếp nước bằng phương tiện xe bồn vận chuyển cho Cty Cổ phần CTN – CTĐT tỉnh Hậu Giang.

Dự kiến Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh Hậu Giang tiếp tục, hỗ trợ tiếp nước cho Cty Cổ phần CTN – CTĐT tỉnh Hậu Giang đến khi Sông Cái Lớn hết bị ô nhiễm.

                                                                          Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh Hậu Giang

Các tin khác