Kết quả thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
15/3/2019, 15:35 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định thanh tra số 227/QĐ-TTrS ngày 29/11/2018 của Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, về việc thanh, kiểm tra quản lý nhà nước về các cơ sở sản xuất và kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Trong quá trình thanh, kiểm tra Đoàn thanh tra đã phát hiện 01 trường hợp kinh doanh phân bón hết hạn sử dụng; 03 trường hợp với hành vi vi phạm về sử dụng phương tiện đo nhóm 2 là cân đồng hồ lò xo đã hết hiệu lực kiểm định; Đồng thời đoàn Thanh tra có bốc mẫu để kiểm tra chất lượng tổng cộng 36 mẫu, bao gồm: 23 mẫu phân bón, 13 mẫu thuốc bảo vệ thực vật.

Kết quả phân tích mẫu: Thuốc bảo vệ thực vật 11 mẫu đạt chất lượng, 02 mẫu giả về chất lượng; Phân bón 18 mẫu đạt chất lượng, 4 mẫu kém chất lượng, 01 mẫu giả về chất lượng.

Trên cơ sở các hành vi vi phạm phát hiện trong quá trình thanh, kiểm tra Đoàn Thanh tra đã mời các cơ sở vi phạm đến để làm việc, căn cứ vào Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản xử phạt hiện hành đã ban hành tổng cộng 11 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (quyết định phạt bằng tiền, tổng số tiền 86.375.000 đồng), tổng số tiền nợp vào Kho bạc nhà nước là 86.375.000 đồng, đồng thời Đoàn thanh tra đã tham mưu Giám đốc Sở chuyển 03 hồ sơ giả về chất lượng đề nghị Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT để truy xuất nguồn gốc các hành vi vi phạm, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng./.

Thanh tra Sở

Các tin khác