Giao, nhận cây Tràm úc, Tràm cừ trên địa bàn huyện Long Mỹ
28/8/2018, 8:29 (GMT+7)

Năm 2018, được sự quan tâm của Uỷ ban nhân dân huyện Long Mỹ và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Long Mỹ đã phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp Nông nghiệp hỗ trợ cây Tràm giống trên địa bàn huyện Long Mỹ được người dân đồng tình hưởng ứng và thực hiện đạt hiệu quả cao. Dự kiến tổng số lượng cây trồng được hỗ trợ là 724.500 cây/48,3 ha (cây Tràm úc 41,8 ha/627.000 cây; Tràm ta 6,5 ha/97.500 cây); với tổng nguồn kinh phí là 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng).

Trên cơ sở đó, Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Mỹ tổ chức giao, nhận cây đợt 1 cho xã Xà Phiên, Lương Tâm và xã Lương Nghĩa với số lượng cây giao là 532.500 cây/35,5 ha (Tràm úc 29 ha/435.000 cây; Tràm ta 6,5 ha/97.500 cây) và dự kiến giao cây đợt 2 vào ngày 27/8/2018 cho xã Vĩnh Viễn và xã Vĩnh Viễn A với tổng số lượng là 192.000 cây Tràm úc/12,8ha. Kết quả, sau khi nhận cây người dân được hỗ trợ cây giống rất phấn khởi và triển khai trồng khá tốt.

Đồng thời, để phát huy hơn nữa hiệu quả lĩnh vực lâm nghiệp, trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm sẽ tiếp tục đề xuất với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Long Mỹ, tham mưu cho UBND huyện Long Mỹ cần có quy hoạch cụ thể vùng phát triển lâm nghiệp và hỗ trợ nguồn kinh phí cho người dân tại một số xã có diện tích đất vườn tạp, đất viên lang và đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả, đặc biệt là vùng đất nằm ngoài đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh có nhu cầu trồng cây lâm nghiệp để góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân trong thời gian tới.

                                                             Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Mỹ

                                                                                                 Nguyễn Văn Kỳ              

Các tin khác