Tổ chức thu gom vỏ chai, bao gói thuốc BVTV qua sử dụng đem tiêu hủy
20/8/2018, 17:12 (GMT+7)

Trước nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ việc xử lý chưa tốt vỏ chai, bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trên đồng ruộng, sáng ngày 16/8/2018, tại Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Trung tâm BVTV Phía Nam tổ chức thu gom và bàn giao vỏ chai, bao bì thuốc BVTV để đem về điểm tiêu hủy

Buổi bàn giao vỏ chai, bao gói thuốc bảo vệ thực vật qua sử dụng đem về điểm tiêu hủy theo quy định

Từ năm 2012 đến nay, Cục Bảo vệ thực vật đã chủ trì, phối hợp cùng Công ty Bảo vệ thực vật An Giang thực hiện chương trình “Cùng Nông dân Bảo vệ môi trường” giai đoạn I từ năm 2012-2017. Kết thúc giai đoạn I với nhiều kết quả khả quan, Cục Bảo vệ thực vật đã tiến tục thực hiện giai đoạn II từ năm 2017-2021, với sự tham gia hỗ trợ xã hội hóa của nhiều công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Nội dung thực hiện chương trình bao gồm tập huấn tuyên truyền về vấn đề an toàn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; thực hiện mô hình công nghệ sinh thái; thu gom bao gói, vỏ chai thuốc BVTV mang đi tiêu hủy.

Tỉnh Hậu Giang là một tỉnh sản xuất nông nghiệp với diện tích trồng lúa chiếm hơn 200.000 ha/năm, nên lượng thuốc BVTV sử dụng trên đồng ruộng hàng năm là rất lớn. Trước đây, hầu hết các hộ dân sau khi sử dụng thuốc BVTV thường có thói quen vứt vỏ chai, bao gói thuốc BVTV ra ngay đầu nguồn nước tưới, kênh mương, sông rạch làm ảnh hưởng tới cảnh quan và môi trường trên địa bàn. Các loại bao bì này sản xuất bằng các chất liệu nhựa, ni lon và vẫn còn dư lượng thuốc khi bị vùi xuống đất, thấm vào mạch nước ngầm, gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

  Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xây được khoảng 350 bể chứa vỏ chai, bao gói thuốc BVTV. Qua các cuộc tập huấn, tuyên truyền của ngành, người dân đã nhận thức được tác hại của thuốc BVTV, nên sau khi sử dụng, họ đã mang đến để vào các bể chứa, từ đó cho thấy nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường được nâng lên. Sáng ngày 16/8/2018, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh đã phối hợp Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, Đoàn Thanh Niên Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, người nông dân thu gom được 936 kg vỏ chai, bao gói thuốc BVTV và bàn giao cho Ban điều hành Chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” đem tiêu hủy tại nhà máy của công ty Insee tại Hòn Chông, tỉnh Kiên Giang.

Có thể nói, chương trình đã đạt được những thành công trên nhiều mặt, nhất là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư ngày càng tăng. Việc thu gom vỏ chai, bao gói thuốc BVTV nhằm bảo vệ môi trường nông thôn, bước đầu mang lại hiệu quả làm sạch đồng ruộng, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dân. Hoạt động này cần được nhân rộng và thường xuyên thực hiện./.

Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Vị Thủy

Các tin khác