Dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2013 - 2015, phân kỳ năm 2018
24/7/2018, 14:40 (GMT+7)

Thực hiện chỉ tiêu về trồng cây phân tán năm 2018 và mục tiêu hỗ trợ cây trồng lâm nghiệp cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và có nhu cầu trồng cây lâm nghiệp thuộc các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Năm 2018, Chi cục Kiểm lâm triển khai thực hiện Dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2013 - 2015, phân kỳ năm 2018.

Kết quả, Chi cục Kiểm lâm đã tiến hành giao nhận 110.000 cây Tràm bông vàng cho các hộ dân trên địa bàn các huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ và thị xã Long Mỹ để trồng phân tán trên những diện tích đất trống, vườn tạp, đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả. Theo chương trình dự án, các hộ gia đình được hỗ trợ 100% cây giống lâm nghiệp và được cán bộ kiểm lâm hướng dẫn kỹ thuật trồng cây, đồng thời được hưởng lợi toàn bộ sản phẩm thu được khi cây đến tuổi khai thác.

 Để thực hiện đạt hiệu quả và cây có tỷ lệ sống cao, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm huyện đôn đốc, nhắc nhở các hộ gia đình tiến hành trồng cây ngay sau khi nhận,  đồng thời, tổ chức kiểm tra tỷ lệ cây sống sau khi trồng 01 tháng.

 Đoàn Thanh Thanh - Chi cục Kiểm lâm

Các tin khác