Hội thảo triển khai xây dựng Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 -2020 tỉnh Hậu Giang
2/7/2018, 14:30 (GMT+7)

Ngày 28/6/2018, tại Hội trường Liên minh hợp tác xã tỉnh Hậu Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo triển khai xây dựng Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 -2020 tỉnh Hậu Giang. Đến dự Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND thành phố Vị Thanh, các phòng, ban có liên quan, UBND các xã, phường, cùng các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Đặc biệt có PGS. TS. Nguyễn Duy Cần -Trưởng khoa Phát triển nông thôn (Trường Đại học Cần Thơ) tham dự.

Đồng chí Lê Văn Đời – PGĐ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Hội thảo đã triển khai Quyết định 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 – 2020; Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về xây dựng Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 – 2020 tỉnh Hậu Giang; Giới thiệu một số kết quả, bài học kinh nghiệm xây dựng “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” trên thế giới và tỉnh Quảng Ninh, định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh Hậu Giang trong chương trình; Và đánh giá thực trạng, tiềm năng phát triển các sản phẩm của chương trình tại địa phương. Hội thảo còn nhận được ý kiến thảo luận tích cực của các đại biểu như: định hướng phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương (cây mía, cấy khóm, cá thát lát, sản phẩm thủ công mỹ nghệ), xây dựng chuỗi giá trị hàng hoá ... Phát biểu chỉ đạo Hội thảo ông Lê Văn Đời – PGĐ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đã giải đáp các ý kiến thảo luận của đại biểu, đồng thời đã nêu lên ý nghĩa, định hướng của “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm”.  Thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh chọn 02 sản phẩm cây khóm, cá thát lát của địa phương để phát triển trong Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 – 2020 tỉnh Hậu Giang./.

Chi cục Phát triển nông thôn

Các tin khác