Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 10/06/2019 đến ngày 14/06/2019
10/6/2019, 10:42 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 10/06/2019 đến ngày 14/06/2019

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

10/06/2019

: 8 giờ 30’, họp Chi bộ 1. Điểm tại phòng họp Sở (Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 1 cùng dự)

PGĐ. : 14 giờ, họp Chi bộ 2. Điểm tại phòng họp Sở (Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 2 cùng dự).

PGĐ. Giang: 14 giờ, dự họp Chi bộ 3. Điểm tại phòng họp Chi cục TC-ĐL-CL (Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 3 cùng dự).

PGĐ. Hạnh: 14 giờ 30’, họp Chi bộ 4. Điểm tại phòng họp Trung tâm TT&ƯD KHCN (Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 4 cùng dự).

Thứ ba

11/06/2019

BGĐ: 14 giờ, họp cơ quan thông qua Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW. Điểm tại phòng họp của Sở. [Lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự]

PGĐ. Giang: 14 giờ, dự nghe báo cáo ý kiến đánh giá tác động môi trường, công nghệ của dự án  “Kho bãi than và Nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 1”. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

Thứ tư

12/06/2019

PGĐ. : 8 giờ, dự Lễ khai mạc giải vô địch trẻ và thiếu niên Võ cổ truyền toàn quốc lần thứ XX năm 2019. Điểm tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hậu Giang.

Thứ năm

13/06/2019

, PGĐ. Giang: 7 giờ 30’, dự họp luyện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy).

Thứ sáu

14/06/2019

, PGĐ. Giang: (tiếp tục) dự họp luyện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy).

* Ghi chú:

 

 Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác