Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 03/06/2019 đến ngày 07/06/2019 (điều chỉnh lần 2)
4/6/2019, 15:35 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 03/06/2019 đến ngày 07/06/2019

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

03/06/2019

BGĐ: 7 giờ, dự chào cờ. Điểm tại Hội trường Sở (tất cả CB CC, VC cùng dự).

: 8 giờ, dự triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy)

Thứ ba

04/06/2019

, PGĐ.: 8 giờ, họp BCH Đảng ủy Sở. Điểm tại Phòng họp Sở.

PGĐ. Giang: 7 giờ, dự và phục vụ Quân khu thẩm định văn kiện diễn tập KVPT tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Hội trường BCH quân sự tỉnh Hậu Giang.

Thứ tư

05/06/2019

, PGĐ. : 8 giờ, dự họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN: Đề tài “Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm ngành mía đường tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại Phòng họp Sở.

PGĐ. Giang: 15 giờ, dự nghe kết luận sau thẩm định văn kiện. Điểm tại Hội trường BCH quân sự tỉnh Hậu Giang.

Thứ năm

06/06/2019

: 8 giờ, mở hồ sơ các nhiệm vụ KHCN năm 2019.

Thứ sáu

07/06/2019

PGĐ. : 7 giờ 30’, dự hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển thương hiệu“ tỉnh Bến Tre. Điểm tại Trung tâm Thương mại triển lãm và hội nghị quốc tế tỉnh Bến Tre.

PGĐ. Giang: 7 giờ 30’, dự Hội nghị ”Giải pháp phát triển mô hình nông nghiệp theo chuỗi gắn với truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại KS Bông Sen.

* Ghi chú:

 

 Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác