Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 13/05/2019 đến ngày 17/05/2019
14/5/2019, 8:41 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 17/05/2019

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

13/05/2019

PGĐ. : 8 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

PGĐ. Giang: 14 giờ, Về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trên địa tỉnh Hậu Giang. Điểm tại HT Sở Nội vụ. [đ/c Phương cùng dự]

Thứ ba

14/05/2019

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

15/05/2019

PGĐ. : 7 giờ 30’, dự khai mạc Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2019. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

PGĐ. Giang: 7 giờ 30’dự họp trực tuyến Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh với Ban Chỉ huy cấp huyện tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

BGĐ: 13 giờ 30’, dự Hội thảo “Khoa học, công nghệ Hậu Giang tiến tới đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”. Điểm tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.

Thứ năm

16/05/2019

, PGĐ. : 7 giờ 30’, dự Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

Thứ sáu

17/05/2019

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

* Ghi chú:

 

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác