Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/03/2019 (điều chỉnh lần 1)
27/2/2019, 16:5 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/03/2019

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

25/02/2019

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

26/02/2019

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

27/02/2019

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

28/02/2019

: 8 giờ 30’, dự Hội thảo khoa học. Điểm tại Hội trường Sở.

PGĐ. Hạnh: 7 giờ, dự vòng bán kết Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. (cả ngày)

PGĐ. : 14 giờ, họp chuẩn bị Hội chợ xúc tiến Thương mại và Công nghệ cho các Hợp tác xã năm 2019. Điểm tại Liên minh HTX tỉnh.

Thứ sáu

01/03/2019

BGĐ: 8 giờ, họp BCH Đảng bộ Sở. Điểm tại phòng họp Sở.

PGĐ. Hạnh: 7 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020”. Điểm tại Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Trà Vinh.

PGĐ. : 7 giờ 30’, họp UBND tỉnh với Viện Chính sách chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về tham gia dự án “hỗ trợ kỹ thuật TA 9355-VIE (KSTA)” và dự án “tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua thúc đẩy thương mại hóa ngành hàng rau và quả tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2026”. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

* Ghi chú:

 

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác