Phát biểu giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX
11/7/2019, 22:57 (GMT+7)

Tại phiên họp thứ tư Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà đại biểu và đồng bào cử tri quan tâm trong các phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh, đánh giá cao các ý kiến thảo luận, chất vấn sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm tại phiên giải trình, đã thể hiện sự quan tâm, giám sát chặt chẽ của đại biểu HĐND tỉnh, qua đó làm rõ thêm một số vấn đề mà đại biểu và đồng bào cử tri quan tâm như:

Về công tác tổ chức bộ máy biên chế các ngành, đồng chí yêu cầu phải thực hiện nghiêm nguyên tắc chuyển đổi tổ chức bộ máy gọn nhẹ để từ đó tinh giản biên chế và phải giảm đạt chỉ tiêu 15% đối với biên chế công chức và 30% đối với đơn vị sự nghiệp, tất cả những công tác quy hoạch tổ chức cán bộ liên quan đến quy định này đều phải dừng lại. UBND tỉnh chưa thể giải quyết khó khăn trong hợp đồng làm nhiệm vụ chuyên môn ở các ngành y tế, giáo dục đáp ứng nhu cầu giường bệnh và tình hình dân số tăng nhanh, nhưng đã có Báo cáo xin ý kiến Bộ Nội vụ tổng hợp, mong rằng trong thời gian tới Trung ương sẽ có những cơ chế, chính sách tháo gỡ phù hợp hơn cho tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu cũng chia sẻ khó khăn đối với 393 giáo viên hợp đồng, đã vì con em tỉnh nhà mà cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt một thời gian khá dài; ông đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu Nghị định 06/2018/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non nếu có liên quan, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 7/2019. Trước mắt, ngành giáo dục cần tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức biên chế, rà soát số giáo viên thừa, triển khai xóa điểm lẻ, dồn dịch ghép một số điểm trường, đảm bảo 1 lớp được học 2 buổi/ngày, tăng cường xã hội hóa giáo dục, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư các trường tư thục để giải quyết đội ngũ biên chế ngành giáo dục.


Theo Chương trình Kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm với nhiều thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong 19 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2019, đến nay có 2 chỉ tiêu đạt kế hoạch cả năm; 11 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch; 2 chỉ tiêu đạt gần 50% kế hoạch; 4 chỉ tiêu đạt khá và sẽ xét vào cuối năm. Trong 6 tháng cuối năm 2019, UBND tỉnh sẽ triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh./.

An Nhiên

Các tin khác