Kết quả Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ VI năm 2019
11/7/2019, 8:25 (GMT+7)

Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh; đồng thời hướng các hoạt động của tuổi trẻ vào các công việc hữu ích cho xã hội, giúp các em trao dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ của các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Ngày 05/7/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Đoàn tổ chức Tổng kết cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ VI năm 2019.

Em Trần Trọng Nguyễn thuyết trình sản phẩm “Găng tay hỗ trợ ngôn ngữ và tập vật lý trị liệu phục hồi cử động các ngón tay dành cho người bị tay biến liệt nửa chi trên và mất khả năng nói”

 

Em Phạm Nguyễn Bảo Duy thuyết trình sản phẩm “Thư viện thông minh”

 

Nhóm em: Châu Thế Khanh và Lý Minh Mẫn - Trường Trung học Cơ sở Võ Thị Sáu, huyện Châu Thành A thuyết trình sản phẩm “Hệ thống hỗ trợ ao nuôi thủy sản thông minh”

 

Nhóm em: Nguyễn lê Gia Thịnh, Trương Nhật Tân và Nguyễn Huỳnh Đức – Trường Trung học Phổ thông Chuyên Vị Thanh thuyết trình sản phẩm “Thiết bị đeo hỗ trợ phát hiện đột quỵ ở người”

 Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng (gọi tắt là Cuộc thi) là một hoạt động thể hiện tinh thần sáng tạo và vai trò xung kích tiến quân vào khoa học công nghệ của tuổi trẻ tỉnh nhà. Bên cạnh đó, ứng dụng có hiệu quả các sản phẩm sáng tạo có hiệu quả thực tế vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Năm 2019, Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang, lần thứ VI tổng kết với 78 sản phẩm tham gia cấp tỉnh các lĩnh vực dự thi như: Lĩnh vực Đồ dùng dành cho học tập; Lĩnh vực Phần mềm tin học; Lĩnh vực Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; Lĩnh vực Các sản phẩm thân thiện với môi trường và Lĩnh vực Các giải pháp nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Được sự quan tâm của các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tạo điều kiện giới thiệu các giám khảo có chuyên môn cao để chấm giải Cuộc thi. Ban Giám khảo làm việc tích cực, tập trung, đánh giá đúng, khách quan và công bằng đầy đủ các sản phẩm tham gia dự thi. Việc đánh giá sản phẩm hay giải pháp dự thi chủ yếu dựa vào 5 tiêu chí chính: tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng thực tiễn, tư duy và khả năng trình bày. Kết quả có 34/78 sản phẩm đạt giải, cụ thể theo đơn vị dự thi như sau:

ü Huyện Châu Thành A: 9 giải thưởng (02 giải I, 01 giải II, 01 giải III và 5 giải khuyến khích).

ü Thành phố Vị Thanh: 5 giải thưởng (01 giải I, 01 giải II, 01 giải III và 02 giải khuyến khích).

ü Huyện Long Mỹ: 4 giải thưởng (01 giải II, 03 giải III).

ü Huyện Vị Thủy: 4 giải thưởng (01 giải II, 1 giải III và 02 giải khuyến khích).

ü Huyện Phụng Hiệp: 4 giải thưởng (01 giải II và 03 giải khuyến khích).

ü Huyện Châu Thành: 3 giải thưởng (01 giải II và 02 giải III).

ü Thị xã Long Mỹ: 3 giải thưởng (01 giải III và 02 giải khuyến khích).

ü Thị xã Ngã Bảy: 02 giải thưởng (01 giải ba và 01 giải khuyến khích).

Nhìn chung, các sản phẩm tham gia dự thi năm nay có chất lượng khá cao, khá phong phú, độc đáo mà gần gũi trong cuộc sống. Trong 34 sản phẩm được xếp giải cấp tỉnh, Ban Giám khảo đề xuất chọn gửi đi tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 15 (2018 - 2019) là 21 sản phẩm (2018 là 20 sản phẩm) gồm: giải nhất, nhì, ba và 02 giải khuyến khích lĩnh vực tin học.

Thiên Thiên


Các tin khác