Xét duyệt đề tài “Phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”
4/7/2019, 10:24 (GMT+7)

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, đề tài: “Phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Đề tài do CN. Nguyễn Thị Kim Diệu chủ nhiệm và Công an tỉnh Hậu Giang chủ trì thực hiện.

CN. Nguyễn Thị Kim Diệu - Chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài nhằm làm rõ thực trạng công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh, từ đó rút ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân để đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Đề tài thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Xác định được thực trạng tình hình tội phạm ma túy và công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang qua các cuộc điều tra, khảo sát bằng phiếu;

- Đánh giá thực trạng tình hình tội phạm ma túy và công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hiện nay;

- Báo cáo kết quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Dự báo tình hình tội phạm ma túy trong thời gian tới, kiến nghị và đề ra các giải pháp hữu hiệu góp phần đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Qua kết quả kiểm phiếu và quy định hiện hành, Hội đồng kiến nghị giao nhiệm vụ cho tổ chức và cá nhân như trên thực hiện đề tài.

          Hồng Xuyến (Sở KH&CN Hậu Giang)


Các tin khác