Xét duyệt đề tài: “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người tại tỉnh Hậu Giang”
4/7/2019, 15:6 (GMT+7)

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, đề tài: “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người tại tỉnh Hậu Giang” do Ths. Lâm Phước Nguyên làm chủ nhiệm và Công an tỉnh Hậu Giang chủ trì thực hiện.

Đại diện Ban Chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung nghiên cứu

Đề tài thực hiện xác định được thực trạng công tác phòng, chống tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới.

Đề tài thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu và nhận thức chung về tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người và hoạt động phòng, chống đối với tội phạm này qua hình thức thu thập thông tin tư liệu và xử lý thông tin, tư liệu đã có, các luận điểm khoa học đã được chứng minh là đúng...;

- Đặc điểm tình hình có liên quan và thực trạng công tác phòng, chống tội phạm  xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người trên địa bàn tỉnh Hậu Giang qua hình thức khảo sát, điều tra thực tế tại thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, các huyện: Vị Thủy, Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu Thành A và trại giam Kênh 5;

- Dự báo và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người của lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang;

- Hội thảo tổng kết và đưa ra lấy ý kiến các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Qua kết quả kiểm phiếu và quy định hiện hành, Hội đồng kiến nghị giao nhiệm vụ cho tổ chức và cá nhân như trên thực hiện đề tài.

                                            Hoàng Nhan (Sở KH&CN Hậu Giang)

Các tin khác