Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018
13/6/2019, 14:44 (GMT+7)

Ngày 12/6, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước khu vực IX cùng thành viên Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực IX đã tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm toán ngân sách nhà nước địa phương tại Hậu Giang năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu trong hội nghị công bố quyết định kiểm toán

Tiếp đoàn có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Ca; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Tại hội nghị, đại diện Kiểm toán Nhà nước khu vực IX đã công bố quyết định kiểm toán ngân sách Nhà nước địa phương năm 2018 tại tỉnh Hậu Giang trong thời gian 60 ngày (bắt đầu từ ngày 12/6/2019). Nội dung kiểm toán tập trung vào việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của Nhà nước.

Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán tổng hợp, kiểm toán chi tiết tại các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh. Ngoài ra, còn kiểm toán việc sử dụng, quản lý tài chính, tài sản đối với các bệnh viện công lập trực thuộc tỉnh và kiểm toán  chuyên đề chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2018 và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu nhấn mạnh kiểm toán là cơ hội để các sở, ngành và địa phương cùng các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá lại công việc của mình, thông qua đó lãnh đạo tỉnh sẽ có cái nhìn toàn diện hơn để đánh giá cán bộ trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Để quá trình kiểm toán diễn ra thuận lợi, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành đơn vị được kiểm toán chấp hành nghiêm thời gian, kế hoạch kiểm toán, phân công nhiệm vụ cụ thể, cung cấp kịp thời hồ sơ tài liệu, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đoàn trên tinh thần tôn trọng và hợp tác tích cực, góp phần hoàn thiện thể chế, cơ chế Nhà nước.

An Nhiên


Các tin khác