Sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh
6/6/2019, 8:21 (GMT+7)

Ngày 4/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh đã làm việc với UBND huyện Phụng Hiệp nhằm rà soát lại việc xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh trong buổi rà soát đề án của huyện Phụng Hiệp

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh đã làm việc về nội dung này với các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, Phụng Hiệp là đơn vị sau cùng trong tổng số 08 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh trực tiếp tham gia rà soát, sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Năm 2019, toàn tỉnh có 340 đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW các cấp chính quyền địa phương đã phối hợp với ngành giáo dục tham mưu UBND tỉnh thực hiện rà soát, sắp xếp quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học theo hướng gom các điểm phụ về điểm chính, đến nay, toàn tỉnh có 337 đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục (giảm 04 đơn vị so với cùng kỳ), xóa được 26 điểm phụ gom về điểm chính.

Bám sát mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh yêu cầu các địa phương, sau kết quả rà soát lần này phải tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh lại đề án trong từng giai đoạn, thực hiện dồn, dịch dần các điểm trường theo lộ trình cụ thể, phải có sự đồng thuận của các cấp chính quyền địa phương và Nhân dân, từng bước xóa dần điểm phụ, kết hợp quy hoạch lộ giao thông, đưa vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng mới một số phòng học ở những điểm chính có điều kiện mở rộng diện tích, quy mô lớp học, tạo điều kiện cho học sinh có chỗ, nơi học tập tốt hơn khi chuyển về điểm chính.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện cần phân loại học sinh ở tuyến gần, phân luồng học ở các điểm cạnh bên, ghép với xã liền kề, xóa dần điểm phụ khi cầu và lộ giao thông nông thôn hoàn thành, làm theo trình tự phân kỳ đầu tư, chú ý chất lượng giáo dục là chính.

Bên cạnh đó, ông đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thẩm định Đề án của địa phương, đối với việc sáp nhập phải ghi rõ tên trường và đánh giá hiệu quả sau khi sáp nhập, cập nhật kịp thời số liệu biên chế, số trường lên dữ liệu ngành, làm cơ sở đề nghị Trung ương công nhận các mức độ phổ cập giáo dục các cấp học trong tỉnh theo từng năm học./.

An Nhiên


 

Các tin khác