Thông báo: về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo “Khoa học, công nghệ Hậu Giang tiến tới đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”
13/5/2019, 8:46 (GMT+7)

Nhằm hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo “Khoa học, công nghệ Hậu Giang tiến tới đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”. Sở Khoa học và Công nghệ đã gửi Giấy mời số 185/GM-SKHCN ngày 07/5/2019 đến quý đơn vị, theo đó, thời gian Hội thảo là 7 giờ 30 phút ngày 16/5/2019. Nay do có sự thay đổi kế hoạch nên Sở Khoa học và Công nghệ kính báo đến Quý đơn vị thời gian tổ chức Hội thảo vào 13 giờ 30 phút, ngày 15/5/2019 (thứ tư). Địa điểm tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, Số 7, Điện Biên Phủ, Phường 5, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Để công tác chuẩn bị Hội thảo được thuận lợi, đề nghị quý đại biểu xác nhận tham dự Hội thảo với Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN, điện thoại: 02933.870561 hoặc 0907.074049 (gặp Thúy)./.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang

Các tin khác