Nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và bảo vệ rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng”
13/5/2019, 7:52 (GMT+7)

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và bảo vệ rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng” do KS. Đoàn Ngọc Thân làm chủ nhiệm và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

KS. Đoàn Ngọc Thân - Chủ nhiệm dự án trình bày kết qủa nghiên cứu trước Hội đồng

Mục tiêu của đề tài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng phụ trách công tác quản lý, bảo vệ rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng sử dụng được công nghệ GIS trong việc xây dựng dữ liệu bản đồ số về tài nguyên rừng trên hệ thống máy tính, hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và hệ thống thông tin địa lý (GIS)…; nâng cao năng lực quản lý và làm tốt công tác tham mưu của lực lượng phụ trách công tác quản lý, bảo vệ rừng cho Ban Giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

 

GS.TS Võ Quang Minh nhận xét, đánh giá kết quả dự án

Qua triển khai, ban chủ nhiệm đã thực hiện được một số công việc sau:

- Đã tập huấn cho các cán bộ của khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng phần mềm MapInfo, hướng dẫn sử dụng GPS để chỉnh sửa hiện trạng rừng khi có sự thay đổi, hệ thống theo dõi cháy rừng trực tuyến, trang thông tin cảnh báo cháy rừng, phần mềm kiểm kê rừng để phục vụ kiểm kê rừng hàng năm, phần mềm QGIS để theo dõi diễn biến rừng…

- Phối hợp với bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa môi trường của trường Đại học Cần Thơ triển khai tập huấn thêm phần mềm giải đoán ảnh vệ tinh ENVi, hướng dẫn cách download ảnh vệ tinh LANDSAT-8 cho các cán bộ phụ trách của Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

- Giúp cho Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và bảo vệ rừng tại đơn vị, từ đó tiết kiệm được thời gian vào công tác quản lý, bảo vệ rừng so với trước đây, giảm thiểu nguy cơ cháy rừng do thường xuyên cập nhật tình hình cảnh báo cháy rừng, từ đó có biện pháp phòng ngừa tối ưu hơn.

Sau khi nghe chủ nhiệm báo cáo, các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá rất cao ý nghĩa mà đề tài đem lại, đặc biệt tác giả đã tập huấn cho các học viên trang bị kiến thức rất cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từng bước ứng dụng vào công tác chuyên môn để mang lại hiệu quả cao hơn.

Qua kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, nhiệm vụ được xếp loại “Đạt”.

Hoàng Nhan (Sở KH&CN Hậu Giang)


Các tin khác