Hậu Giang: triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh động vật
2/5/2019, 10:16 (GMT+7)

Nhằm khống chế, ngăn chặn kịp thời các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, hạn chế thấp nhất các thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra, góp phần bảo đảm sức khỏe của Nhân dân; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh trên động vật tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm khống chế, ngăn chặn kịp thời các loại dịch bệnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên động vật tỉnh phân công các thành viên bám sát các địa phương để chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi công tác phòng, chống và dập dịch; tổ chức họp giao ban định kỳ trong thời gian đang có dịch để chỉ đạo, xử lý tình hình dịch bệnh; đồng thời, thường xuyên báo cáo tình hình dịch bệnh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo kịp thời UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tổ chức trực kể cả ngày nghỉ, lễ trong suốt thời gian có dịch; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, chống dịch, dập dịch có hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các địa phương xử lý kịp thời, chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh. Xây dựng kế hoạch chống dịch khẩn cấp, dự trù và cung ứng đủ, kịp thời vật tư, kinh phí để chống dịch.

UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phải tổ chức kiểm tra tình hình chăn nuôi, nhất là địa phương đang có dịch xảy ra; tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, kiên quyết không để dịch lây lan, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và thiệt hại tài sản của Nhân dân; thực hiện tốt việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, nhất là hướng dẫn người chăn nuôi về triệu chứng dịch bệnh và biện pháp phòng ngừa, làm cho Nhân dân có ý thức chủ động phòng, chống dịch, chủ động phát hiện và tự giác khai báo dịch.

Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đối với xã có dịch cần phân công lãnh đạo địa phương, các ngành, các cấp phối hợp với cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể đến tận ấp, xã tiến hành việc giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh tới từng hộ chăn nuôi; phải tổ chức trực 24/24 kể cả ngày nghỉ, lễ, báo cáo hàng ngày tình hình về UBND huyện, thị xã, thành phố; Tổ chức tiêu hủy động vật mắc bệnh theo quy định; Nghiêm cấm việc vận chuyển động vật mẫn cảm ra, vào vùng dịch khi chưa có thông báo hết dịch; Khoanh vùng dịch, lập chốt kiểm dịch ở trục giao thông ra, vào vùng dịch; lập biển báo nơi có dịch, hạn chế người ra vào vùng dịch; Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại khu vực chăn nuôi, lối ra vào vùng dịch, khu vực tiêu hủy hoặc chôn lấp gia súc, gia cầm bệnh.

Đối với các xã chưa có dịch cần giao trách nhiệm giám sát, phát hiện và báo bệnh cho chính quyền cấp ấp, xã; đồng thời, huy động các tổ chức đoàn thể và các ngành chức năng liên quan phối hợp với ngành nông nghiệp để theo dõi diễn biến dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại địa phương đến từng hộ chăn nuôi.

Trần Thanh

Các tin khác