Vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt hơn 10 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2019
12/4/2019, 15:29 (GMT+7)

Chiều ngày 10/4, Ban Đại diện-Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh đánh giá hoạt động tín dụng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II-2019. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh, Trưởng Ban đại diện chủ trì hội nghị cùng các thành viên liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh phát biểu tại hội nghị.

Qua 03 tháng đầu năm, hoạt động tín dụng của NHCSXH tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả, đã thực hiện đạt 07/10 chỉ tiêu của Nghị quyết Ban đại diện Hội đồng Quản trị đề ra như: vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt 10,2 tỷ đồng; Số dư nguồn vốn huy động tăng trên 4,6 tỷ đồng; Tỷ lệ nợ quá hạn thấp; 100% tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) hoàn thành chỉ tiêu về giải ngân, thu lãi và thu nợ... Thông qua nguồn vốn vay của NHCSXH giúp cho hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm thoát nghèo, cải thiện cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Trong những tháng tới, Ban Đại diện - Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động toàn chi nhánh nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra, đặc biệt quan tâm đối với những đơn vị có chất lượng tín dụng chưa ổn định bền vững. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng cường nguồn lực cho NHCSXH, tham mưu cho UBND, HĐND tỉnh, UBND, HĐND cấp huyện xem xét, bổ sung nguồn vốn ủy thác cho NHCSXH để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn giải ngân của các chương trình tín dụng chính sách.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh đánh giá cao những kết quả đạt được của NHCSXH tỉnh thời gian qua; yêu cầu trong thời gian tới, Ban Đại diện - Hội đồng Quản trị các cấp, các hội, đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới cách thức hoạt động, nâng cao năng lực trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chủ động rà soát, đánh giá, nhận định được những khó khăn, vướng mắc trên cơ sở đó đề ra các giải pháp để giải ngân tốt các nguồn vốn tín dụng bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng như: cho vay nhà ở xã hội, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đối tượng nghèo; cho vay đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường thu hồi tốt nợ đọng quá hạn; quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm có cách làm hay ở cơ sở. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động các tổ (TK&VV) bảo đảm hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng đối tượng. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo đài thông tin tuyên truyền các chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.../.

Trọng Nguyễn

Các tin khác