Nghiệm thu dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP tại HTX sản xuất cam Xoàn phương phú và quýt Đường Long Trị tỉnh Hậu Giang”
11/4/2019, 8:48 (GMT+7)

Ngày 08 tháng 4 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ, dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP tại HTX sản xuất cam Xoàn phương phú và quýt Đường Long Trị tỉnh Hậu Giang”. Dự án do TS. Trần Sỹ Hiếu làm chủ nhiệm và Trường Đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện Ban chủ nhiệm dự án trình bày nội dung nghiên cứu

Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện năng suất (cao hơn đối chứng 15 - 20%), phẩm chất (TSS đạt từ 9 - 10, TSS/TA từ 30 - 40) và xử lý cam Xoàn và quýt Đường ra hoa nghịch vụ theo hướng an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP với mô hình quy mô 20ha mỗi loại; bình tuyển 4 - 5 cây đầu dòng quýt Đường có đặc điểm về năng suất, chất lượng, sinh trưởng nổi trội hơn các cá thể xung quanh khoảng 15 - 20%, không bị nhiễm một số loại sâu bệnh quan trọng như vàng lá thối rễ, vàng lá gân xanh, được công nhận là cây đầu dòng; xây dựng các mô hình trồng mới, xử lý ra hoa nghịch vụ, cải thiện năng suất và chất lượng trái quýt Đường và cam Xoàn; nâng cao năng lực và kỹ năng sản xuất cam quýt cho cán bộ kỹ thuật của địa phương và nhà vườn trồng cam quýt trong huyện Phụng Hiệp và Long Mỹ; góp phần xây dựng thương hiệu cam Xoàn Phương Phú và quýt Đường Long Trị.

 

Hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ

Qua triển khai nhóm thực hiện đã rút ra được những kết quả nghiên cứu quan trọng như sau:

- Mô hình áp dụng tổng hợp các biện pháp trong kỹ thuật xử lý ra hoa nghịch vụ đã cải thiện năng suất cao hơn đối chứng không xử lý gấp 2 - 2,6 lần đối với cam Xoàn và 1,8 - 1,9 lần đối với quýt Đường.

- Mô hình nâng cao phẩm chất trái đã cải thiện giá trị độ Brix từ 9,8 - 11,4%, tỷ lệ TSS/TA từ 49 - 51 đối với cam Xoàn (cao hơn đối chứng gấp 1,1 - 1,2 lần), độ Brix từ 10,5 - 11,1%, tỷ lệ TSS/TA từ 37 - 53 đối với quýt Đường (cao hơn đối chứng gắp 1,1 lần).

- Dự án đã xây dựng được tiêu chuẩn VietGAP tại HTX cam Xoàn Phương Phú với diện tích 22,05ha và HTX quýt Đường Long Trị với diện tích 19,75ha.

- Hoạt động chuyển giao kỹ thuật của dự án đã góp phần nâng cao kỹ thuật canh tác cây cam, quýt cho cán bộ kỹ thuật và nông dân tại huyện Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ.

- Dự án đã bình tuyển được 5 cây quýt Đường tại ấp 8, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ được công nhận là cây đầu dòng với đặc điểm nổi bật so với các cây khác về chiều cao cây, đường kính tán, không nhiễm bệnh vàng lá thối rễ và vàng lá gân xanh, năng suất ổn định trong 3 năm theo dõi và luôn đạt giá trị trung bình khoảng 30kg/cây/năm, chất lượng trái thì độ Brix cao hơn so với cây đối chứng.

- Dự án đã góp phần xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cam Xoàn Phụng Hiệp và củng cố thương hiệu quýt Đường Long Trị.

Thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá rất cao ý nghĩa mà dự án đem lại, đặc biệt tác giả đã chuyển giao được kỹ thuật trồng, chăm sóc, xử lý ra hoa nghịch vụ, đạt phẩm chất trái và năng suất trái cao hơn so với kỹ thuật canh tác của nông dân. Qua kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, nhiệm vụ được xếp loại “Đạt”.

  Hồng Xuyến (Sở KH&CN Hậu Giang)


Các tin khác