Thông báo: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019
3/4/2019, 10:32 (GMT+7)

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 12 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh ở Hậu Giang năm 2019. Thời gian nhận Hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang bắt đầu từ ngày ra Thông báo đến 16h, ngày 31 tháng 5 năm 2019.

Theo đó, nội dung cụ thể như sau:

I. Danh mục đề tài, dự án

(1) Phát triển phần mềm hệ thống giám sát và cảnh báo sớm hệ thống rủi ro dịch bệnh phục vụ cho ngành nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang

(2) Xác định tác nhân và nghiên cứu giải pháp phòng trị bệnh đỏ (khô) cuống và rụng trái cam xoàn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

(3) Xây dựng mô hình nâng cao năng suất, chất lượng trái bưởi da xanh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

(4) Nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ sử dụng enzyme chiết xuất axit amin từ nấm bào ngư (Pleurotus ostreatus) để sản xuất nước mắm chay

(5) Sản xuất thử nghiệm nhân tạo giống và nuôi thương phẩm cá Chạch sông (Macrognathus siamensis) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

(6) Xây dựng mô hình nuôi cá thát lát còm (Notopterus chitala) theo hướng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

(7) Xây dựng biện pháp tổng hợp để chẩn đoán, quản lý dưỡng chất và bệnh hại có nguồn gốc từ đất bằng phương pháp sinh học cho cây khóm Hậu Giang

(8) Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất thực nghiệm chế phẩm sinh học bảo vệ cây lúa phục vụ cho vùng lúa cao sản Hậu Giang

(9) Xây dựng mô hình sản xuất bưởi ở Hậu Giang đạt tiêu chuẩn GEFKAP của Hàn Quốc và gắn kết bao tiêu sản phẩm

(10) Xây dựng mô hình sản xuất lúa tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang theo chuỗi liên kết Việt Nam - Hàn Quốc

(11) Tiềm năng năng lượng mặt trời tỉnh Hậu Giang

(12) Nghiên cứu mô hình can thiệp cộng đồng kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp tại tỉnh Hậu Giang

II- Phương thức tuyển chọn

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh.

III- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

Hồ sơ được chuẩn bị theo Điều 11, Điều 12 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Cụ thể:

3.1. Danh mục hồ sơ

1. Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

a) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì.

b) Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có).

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh (Mẫu 11-ĐON).

3. Thuyết minh:

- Đề tài:

+ Thuyết minh Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Mẫu 12-TMĐTCN;

+ Thuyết minh Đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn: Mẫu 13-TMĐTXH;

- Dự án: Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm: Mẫu 14-TMDA.

4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Mẫu 16-LLTC).

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Mẫu 17-LLCN).

6. Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Mẫu 17-LLCN).

7. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Mẫu 18-PHNC).

8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần).

9. Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định.

10. Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh là dự án sản xuất thử nghiệm phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:

a) Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ.

b) Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ.

c) Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng tín dụng cho nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối ứng thực hiện nhiệm vụ.

11. Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

3.2. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm 01 (một) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp), 14 (mười bốn) bản sao trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 (một) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

1) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Đề tài/Dự án).

2) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ.

3) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

IV- Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ kinh phí

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được xây dựng theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính về việc Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành khác.

V- Nơi nhận hồ sơ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 7, Điện Biên Phủ, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

VI- Thời gian nhận hồ sơ

- Thời gian nhận Hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang bắt đầu từ ngày ra Thông báo đến 16h, ngày 31 tháng 5 năm 2019.

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện gửi đến (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang (trường hợp nộp trực tiếp).

- Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp.

VII- Thời gian và địa điểm mở hồ sơ: vào lúc 08h, ngày 06 tháng 6 năm 2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 7, Điện Biên Phủ, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, Điện thoại: 0293.3582.686, DĐ: 0989973169, Email: chicuonghaugiang@gmail.com. Biểu mẫu xin xem tại Website: www.skhcn.haugiang.gov.vn (vào mục ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI)

Đính kèm danh mục,hình thức thực hiện;định hướng mục tiêu; yêu cầu đối

sản phẩm của từng đề tài, dự án

Kim Yến


Các tin khác