Kiểm tra mô hình dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển vùng chuyên canh Bưởi da xanh (Citrus maxima) đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang”.
2/4/2019, 7:38 (GMT+7)

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện của dự án và tình hình phát triển cây bưởi da xanh trong khuôn khổ dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển vùng chuyên canh Bưởi da xanh (Citrus maxima) đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang”. Dự án do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ làm cơ quan chủ trì.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra mô hình trồng bưởi tại vườn ông Trần Văn Tôn

 

Vườn Bưởi da xanh đang cho trái của hộ Ông Nguyễn Hồng Sơn

Với mục tiêu: Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng chuyên canh bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP qui mô 20 ha. Dự án triển khai tại Hợp tác xã Tiến Nông huyện Long Mỹ nơi mà người dân có kinh nghiệm canh tác Bưởi da xanh từ khâu chọn giống, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sinh trưởng tốt. Đến nay dự án đã xây dựng được 20 ha diện tích trồng bưởi da xanh trong đó một số mô hình cây bưởi da xanh đang trong giai đoạn cho trái.

Dự án sẽ giúp nông dân Long Mỹ nâng cao kiến thức về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, về xu hướng và yêu cầu chất lượng rau quả theo VietGAP, có hồ sơ lưu trữ, sản phẩm có khả năng truy nguyên được nguồn gốc sẽ nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường, tạo ra được nguồn hàng hóa chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu, tạo ra được nguồn thu nhập lớn cho nông dân sống trong vùng đất nhiễm phèn nặng ở Hậu Giang.

Hồng Nghi


Các tin khác