Nâng cao hiệu quả xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận trong tình hình mới
12/3/2019, 14:25 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương để sơ kết 05 năm Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới; 05 năm Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28 và 02 năm Chương trình phối hợp số 38-CTr/BDVTW về thực hiện công tác dân vận do Bộ Công an phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức diễn ra vào chiều ngày 11/3/2019.

Quang cảnh họi nghị tại điểm cầu Hậu Giang

Dự Hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo138 tỉnh.

Theo báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28 và 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 38-CTr/BDVTW-BCA về thực hiện công tác dân vận, công tác triển khai, thực hiện các Chương trình phối hợp nêu trên đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chính quyền, lực lượng Công an phối hợp với Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp đẩy mạnh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và điển hình “Dân vận khéo” được xây dựng, củng cố và nhân rộng, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua đó, khẳng định rõ vai trò, hiệu quả trong mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng nhằm góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu đánh giá đúng tình hình, kết quả đã đạt được, phân tích những tồn tại, khó khăn, vướng mắc mà thực tiễn phối hợp thực hiện công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã đặt ra và đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao.

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Chương trình phối hợp đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức đối với cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chuyển biến trong nhận thức giữa Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, giữa đoàn viên và hội viên. Thời gian tới, MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp với ngành Công an tuyên truyền sâu rộng hơn nữa các văn bản của Đảng, Chính phủ, Quốc hội liên quan đến phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của người dân trong việc xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm đã đạt được hiệu quả trong thời gian qua,... 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị trong thời gian tới cần nâng cao nhận thức, làm sâu sắc hơn nhận thức về công tác dân vận đối với tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mục tiêu là để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lực lượng Công an nhân dân, Ban Dân vận, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong thời gian tới, tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc. Chú trọng việc củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng CAND, Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp.

Đồng thời, tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong công tác bảo đảm ANTT. Gắn kết phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương phát động,…

Tại tỉnh Hậu Giang, qua 5 năm thực hiện các chương trình phối hợp, lực lượng công an, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã phối hợp tuyên truyền với nội dung, hình thức và phương pháp không ngừng đổi mới nhằm nâng cao nhận thức của cán  bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp xây dựng, kiện toàn, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Toàn tỉnh hiện có 60 mô hình quần chúng nhân dân tham gia đảm bảo an ninh, trật tự, với hơn 47.000 lượt người dân tham dự, trong đó có nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao./.

Huyền Vũ

Các tin khác