Sẽ có một đợt rà soát đảng viên vào trước 19/5/2019
12/3/2019, 7:45 (GMT+7)

Ban Chấp hành Trung ương vừa ra Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng và rà soát, sàng lọc, đưa những Đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Trong đó, nội dung đáng chú ý của Chỉ thị này là sẽ có một đợt rà soát đảng viên vào trước 19/5/2019 kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

 Cụ thể, Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp. Trước mắt, từ nay đến ngày 19/5/2019, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành một đợt rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, những đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp, qua đó chọn lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách; khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn tiêu chí, quy trình đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng Đảng viên và công tác kết nạp Đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Cấp ủy các cấp phân công cấp ủy viên phụ trách, thường xuyên làm việc với chi ủy, chi bộ và tiếp xúc với Đảng viên để nắm bắt, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Đảng viên; bảo vệ những Đảng viên trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực;

- Chi bộ thực hiện tốt việc phân công công tác cho Đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công công tác phù hợp. Đối với những Đảng viên là cán bộ nghỉ hưu, sức khỏe yếu và tự nguyện thì cho miễn sinh hoạt Đảng và công tác theo đúng quy định;

- Cấp ủy Đảng bộ cơ sở và cấp ủy có thẩm quyền thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý sinh hoạt Đảng và chuyển sinh hoạt Đảng, cấp ủy khi thực hiện việc chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên, phải thông báo bằng văn bản cho cấp ủy cơ sở nơi Đảng viên được chuyển đến..../.

Trần Thanh


Các tin khác