Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng
12/3/2019, 14:32 (GMT+7)

Ngày 11/3, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Cùng tham dự buổi làm việc có các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Theo đó, Sở Xây dựng đã báo cáo cụ thể tình hình thực hiện lộ trình, kế hoạch để lựa chọn nhà đầu tư đối với 21 dự án về phát triển nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. Đến nay, có 11 dự án với quy mô nhỏ hơn 10ha đã được công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, 10 còn dự án (có quy mô từ 10ha đến 50ha) thì đang tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện công bố công khai. Sau khi công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh trong vòng 30 ngày sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

 Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đã dự thảo xong Quy định thực hiện thủ tục đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; sau khi phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương để hoàn chỉnh dự thảo, Sở sẽ trình UBND tỉnh ban hành.

Trong công tác phát triển đô thị, Sở Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương và quyết liệt thực hiện, nhất là việc xây dựng thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, thị xã Long Mỹ đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020. Đến nay, thành phố Vị Thanh đạt 75,39 điểm; trong thời gian tới, Thành phố sẽ phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu đạt điểm về dân số, mật độ đường 7,5m, tuyến phố chính được chiếu sáng, cây xanh đô thị, tỷ lệ dân số được cấp nước sạch, hợp vệ sinh... Đối với thị xã Long Mỹ, địa phương đạt được 75,46 điểm; để đạt tiêu chí đô thị loại III, Thị xã sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án về nhà ở, dự án sử dụng nhiều lao động trên địa bàn để nâng cao tiêu chí về dân số; song song đó sẽ đầu tư, nâng cấp các tuyến đường, hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn.

Sở Xây dựng cũng đã xây dựng Đề án sắp xếp cơ cấu, tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Theo Đề án, Sở Xây dựng sẽ giảm 02 phòng chuyên môn; chỉ còn lại 6 phòng và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu của ngành, cụ thể từng cán bộ, công chức ngành Xây dựng phải quyết liệt, trách nhiệm với công việc, tham mưu tốt, đề xuất tốt lĩnh vực công tác của mình; đồng thời hỗ trợ tối đa cho các địa phương trong công tác xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Đối với các địa phương, Phó Chủ tịch yêu cầu có báo cáo kết quả thực hiện công tác phát triển đô thị của địa phương mình, xây dựng kế hoạch thực hiện từ nay đến cuối năm với lộ trình cụ thể, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Riêng các sở, ban ngành liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn các địa phương thực hiện nâng cao các tiêu chí chưa đạt hoặc còn đạt thấp./.

Thanh Nguyễn

Các tin khác