</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 17/BC-UBND Hậu Giang, ngày 9 tháng 2 năm 2018

BÁO CÁO

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh,

tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018

một số nhiệm vụ tháng 02 năm 2018

 
 

 

 


I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

1. Các cuộc họp, làm việc của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh

Trong tháng 01 năm 2018, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì và dự 72 cuộc họp các loại[1], so với tháng trước tăng 08 cuộc (72/64); tăng 22 cuộc (72/50) họp, lễ, hội nghị và làm việc so với cùng kỳ.

2. Ban hành văn bản của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh

Trong tháng 01 năm 2018, đã ban hành 1.020 văn bản, giảm 59 văn bản so tháng trước[2]; giảm 141 văn bản (1.020/1.161) so với cùng kỳ.

II.    TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01

1.      Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Xuống giống vụ Đông Xuân 2017 - 2018 được 74.250 ha, đạt 95,6% KH, giảm 2.323 ha so với cùng kỳ; đã thu hoạch được 515 ha lúa Đông Xuân sớm, năng suất ước được 6,27 tấn/ha, tập trung chủ yếu ở huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy.

Niên vụ mía năm 2018 đã gieo trồng được 5.614 ha, đạt 53,5% KH. Diện tích gieo trồng rau màu được 3.785 ha. Tổng diện tích cây ăn trái được 39.846 ha, trong đó cây có múi 18.021 ha.

Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có 129.280 con, tăng 3,2% so với cùng kỳ; đàn gia cầm có 4,058 triệu con, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi thủy sản ước được 1.740 ha.

Trong tháng công nhận mới 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Hỏa Tiến), lũy kế đến nay toàn tỉnh có 22/54 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 40,7% tổng số xã.

UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018, trong đó tập trung chỉ đạo 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo chỉ tiêu giao năm 2018 (xã Phú An, xã Phương Bình, xã Trường Long A, xã Long Trị) và chỉ đạo công nhận thêm 02 xã (xã Tân Hòa và xã Đông Phước A).

Vụ lúa Đông Xuân 2017 - 2018 có 14 doanh nghiệp đăng ký liên kết bao tiêu lúa tại 04/08 huyện, thị xã, thành phố, với tổng diện tích liên kết khoảng 4.516 ha.

2.                  Về công nghiệp, đầu tư

Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng thực hiện được 2.689 tỷ đồng, giảm 14,8% so tháng trước, tăng 38% so cùng kỳ. Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ là do doanh nghiệp hoạt động nhiều ngày hơn so với cùng kỳ, do Tết Nguyên đán năm 2018 nghỉ ít hơn so với năm 2017 và do chính sách nhà nước khuyến khích “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chương trình đưa hàng Việt về nông thôn phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở cá thể công nghiệp và doanh nghiệp tăng sản lượng sản xuất các mặt hàng tiêu thụ nội địa để chuẩn bị phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018.

Trong tháng, cấp mới giấy đăng ký doanh nghiệp được 65 doanh nghiệp, tổng số vốn 144 tỷ đồng, tăng 12 doanh nghiệp so với cùng kỳ, số vốn tăng 129 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong tháng có 22 doanh nghiệp giải thể, tăng 08 doanh nghiệp so với cùng kỳ; có 40 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 12 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng 01 thực hiện được 1.261 tỷ đồng, tương đương so cùng kỳ.

UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 nguồn ngân sách địa phương và nguồn ngân sách Trung ương cho các chủ đầu tư theo đúng thời gian quy định.

3.                   Về thương mại, giá cả, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thực hiện đạt 3.065 tỷ đồng, tăng 3,7% so với tháng trước, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Năm nay, Tết Nguyên đán vào giữa tháng 02 năm 2018 muộn hơn so với thời điểm năm 2017 trước khoảng một tháng. Thị trường hàng hóa chủ yếu là đang dự trữ, tiêu dùng chưa thật sự sôi động. Tuy nhiên công việc chuẩn bị bố trí các vị trí để tổ chức chợ hoa và Hội chợ Xuân đã được thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân mua, bán trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Bên cạnh đó, lượng hàng hóa phục vụ Tết năm nay trên địa bàn tỉnh dồi dào, đa dạng về chủng loại, mẫu mã và đảm bảo về chất lượng, giá cả nhờ có các hệ thống bán lẻ uy tín luôn đưa ra các chương trình khuyến mại để thu hút khách hàng, kích thích tiêu dùng của người dân trong tỉnh và khách hàng từ các vùng giáp ranh lân cận trong dịp Tết này như: Siêu thị Co.opMart, Trung tâm điện máy Chợ Lớn, Trung tâm điện máy Nguyễn Kim, Siêu thị Vinpro…

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thực hiện đạt 77,118 triệu USD, tăng 71,8% so cùng kỳ, trong đó: xuất khẩu trực tiếp đạt 52,391 triệu USD, giảm 15% so tháng trước, tăng 67,3% so với cùng kỳ; nhập khẩu thực hiện đạt 19,599 triệu USD, giảm 20,7% so tháng trước, tăng 152,3% so cùng kỳ.

Trong tháng vận chuyển được 01 triệu tấn hàng hóa, tăng 1,5% so tháng trước, tăng 40% so cùng kỳ. Vận chuyển hành khách trong tháng thực hiện được 9,442 triệu lượt hành khách, tăng 1,1% so tháng trước, giảm 0,5% so cùng kỳ.

Chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 01 tăng 0,48% so với tháng trước, tăng 4,87% so với cùng kỳ.

4.                  Về tài chính, ngân sách

Trong tháng 01, tổng thu ngân sách trên địa bàn (không bao gồm tồn quỹ ngân sách năm 2017 mang sang năm 2018) thực hiện được 558 tỷ đồng; trong đó: thu nội địa là 250 tỷ đồng, đạt 8,33% chỉ tiêu HĐND tỉnh.

Trong tháng 01, tổng chi ngân sách địa phương thực hiện được 493 tỷ đồng, đạt 8,26% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó, chi xây dựng cơ bản 196 tỷ đồng, đạt 8,33% dự toán HĐND tỉnh giao.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó: phấn đấu 100% các đơn vị trên địa bàn tỉnh được giao dự toán thu ngân sách nhà nước thu đạt và vượt tối thiểu 5% trở lên dự toán thu NSNN do UBND tỉnh giao; phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 tổng nợ thuế (nợ có khả năng thu) không quá 5% so với tổng thu ngân sách nhà nước.

Tổng vốn huy động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn 10.659 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cuối năm 2017. Tổng dư nợ cho vay 20.211 tỷ đồng, tăng 0,42% so với cuối năm 2017. Nợ xấu toàn địa bàn dưới 3% tổng dư nợ.

5.       Về văn hóa - xã hội

Tập trung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, lễ kỷ niệm, các hoạt động và sự kiện trọng tâm là các hoạt động “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018; Tháng hành động Quốc gia về Dân số (01-31/12/2017) và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2017; Diễn đàn Chính sách về “Tăng cường sự liên kết của các cơ sở Giáo dục Nghề nghiệp với các doanh nghiệp”; Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 của Việt Nam; Phục vụ Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX; Lễ trao học bổng, quà và Nhà tình thương của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên học khá giỏi và hộ nghèo tại tỉnh theo chương trình công tác của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (quà cho 200 em, định mức quà: 1,5 triệu; 10 căn nhà tình thương trị giá 50tr/căn; hỗ trợ 100 triệu cho hộ nghèo); Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện chiến dịch phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika và bệnh Tay chân miệng đợt IV năm 2017; Đại hội Liên hiệp các Hội khoa học - kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2022; Chương trình nghệ thuật Mừng năm mới 2018 với chủ đề: “Kết nối yêu thương; Liên hoan Tiếng hát học sinh, sinh viên” tỉnh Hậu Giang lần thứ XII và Cuộc thi Nữ sinh duyên dáng” lần thứ VI năm 2018; Chương trình truyền hình trực tiếp “Cặp lá yêu thương”; Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường PTTH Tầm Vu”,...

Tham dự các giải thể thao khu vực và toàn quốc: Việt dã Chào năm mới BTV-Number 1 lần thứ XIX năm 2018 tại Bình Dương; Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII tại tỉnh Bạc Liêu năm 2017; Đại hội võ thuật Taekwondo quốc tế Hanmadang Châu Á năm 2017; Võ cổ truyền Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng năm 2017 tại An Giang[3].

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, nổi bật là: Hội Báo Xuân, Triển lãm ảnh và Cuộc thi bình chọn ấn phẩm Xuân và họp mặt Nhà báo, Văn Nghệ sĩ Xuân Mậu Tuất 2018; Đặc san “Hậu Giang - Điểm sáng phát triển kinh tế Đồng bằng Sông Cửu Long”; các hoạt động thể thao: Giải Quần vợt và Hội thi Lân “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018”; Hội thao công nhân, viên chức - người lao động mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018; Kỳ thi thăng cấp Võ thuật cổ truyền tỉnh Hậu Giang lần thứ II năm 2017,…

Ngoài ra, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức các hoạt động thể dục thể thao với nhiều hình thức và nội dung phong phú, sôi động, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho Nhân dân.

Trong tháng 01, toàn tỉnh đón 35.000 lượt khách du lịch đến Hậu Giang (trong đó, khách quốc tế 1.400 lượt khách, khách nội địa 33.600 lượt khách). Đạt doanh thu 12.320 triệu đồng; hệ thống các di tích toàn tỉnh phục vụ 10.580 lượt khách (trong đó có 35 đoàn khách): lịch sử Chiến thắng Chương Thiện; Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ; Đền thờ Bác Hồ; Chiến thắng Tầm Vu; Khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu;....

Trong tháng 01, đã giải quyết việc làm mới cho 599 lao động, cung ứng 77 lao động cho 06 doanh nghiệp; trợ cấp thường xuyên cho 28.318 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền 10 tỷ đồng; phối hợp tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Cặp lá yêu thương” cho 73 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi tròn 90 và 100 tuổi nhân dịp đầu năm mới cho 729 người cao tuổi, với tổng số tiền tặng quà là 360 triệu đồng.

Tháng 01 toàn tỉnh có 58.310 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là 50.068 người, bảo hiểm y tế là 581.715 người; tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 75% dân số; cấp mới 791 sổ BHXH cho người lao động nâng tổng số lao động tham gia BHXH được 58.289/58.310 sổ BHXH, chiếm tỷ lệ 99,9%; Thẻ bảo hiểm y tế cấp mới là 18.676 thẻ và cấp lại là 2.852 thẻ; giải quyết được 3.768 lượt người hưởng các chế độ BHXH, tăng 3.015 lượt người so với cùng kỳ năm 2017.

Chỉ đạo thực hiện cải tiến phòng họp trực tuyến của UBND tỉnh; di dời Trung tâm tích hợp dữ liệu thực hiện tối ưu hóa hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; xây dựng hệ thống mạng nội bộ (LAN) tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Chỉ đạo tổ chức, thực hiện chu đáo sơ kết học kỳ I năm 2017 - 2018, tổng kết công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2017, vinh danh các nhà giáo đạt danh hiệu nhà giáo ưu tú lần thứ 14 năm 2017; hiện toàn tỉnh đạt 188/340 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 55,29%.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chủ động an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón Tết Nguyên đán năm 2018.

Khám, chữa bệnh cho 172.196 lượt người, đạt 8,44% KH, giảm 4,44% so cùng kỳ; ghi nhận 18 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 08 ca so với tháng trước, giảm 11 ca so với cùng kỳ; có 25 ca mắc mới ca bệnh tay - chân - miệng, giảm 58 ca so với tháng trước, giảm 31 ca so với cùng kỳ; bảo đảm thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT.

Tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ xét duyệt 03 đề tài, dự án: (1) Đánh giá thực trạng và xây dựng các mô hình cải thiện sinh kế nông hộ vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang; (2) Nâng cao năng suất, chất lượng đạt chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP tại HTX sản xuất cam Xoàn Phương Phú và quýt Đường Long Trị, tỉnh Hậu Giang; (3) Quản lý, Bảo vệ và Phát triển Vườn chim Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân - huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

6.      Về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính quyền

Thực hiện công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa Trung tâm hành chính công tỉnh đi vào hoạt động và hoạt động có hiệu quả; đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; tổng kết nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

7.      Về quốc phòng - an ninh

Phát hiện 12 vụ phạm tội[4],  chủ yếu là tội trộm cắp tài sản, giảm 08 vụ so với cùng kỳ.

Xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 08 người; so với cùng kỳ tăng 8 vụ, tăng 05 người chết, tăng 09 người bị thương; trong tháng xảy ra 01 vụ cháy ruộng mía dân ở thành phố Vị Thanh, thiệt hại tài sản khoảng 150 triệu đồng, nguyên nhân do bất cẩn trong sử dụng lửa.

Trong tháng toàn tỉnh đã tiếp 244 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, tăng 35 lượt so với cùng kỳ.

Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh phát sinh trong tháng 178 đơn, trong đó, số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước là 59 đơn[5], tồn tháng trước chuyn sang: 36 đơn[6], tổng số đơn phải giải quyết là 95 đơn[7]. Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã xác minh, kết luận, kiến nghị, giải quyết 32/81 đơn khiếu nại, đạt 40%; 02/12 đơn phản ánh, kiến nghị, đạt 17%.

Đánh giá chung:

Nhìn chung, trong tháng 1, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2018, các lĩnh vực tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, một số chỉ tiêu như: giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu  so với cùng kỳ; tiền tệ, thị trường ổn định,... Các hoạt động văn hóa, xã hội được tổ chức chu đáo, trang trọng, đặc biệt là phục vụ tốt công tác tuyên truyền, trọng tâm là các hoạt động “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018” các nhiệm vụ chính trị của địa phương; quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc sốt xuất huyết tăng so với tháng trước; nn giao thông tuy có giảm so với tháng trước nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ; số lượt người khiếu nại, tố cáo, đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng so với cùng kỳ...

II. MỘT SỐ NHỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 02

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt Nghị quyết của  Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chương trình công tác, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của UBND tỉnh năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.       Về lĩnh vực kinh tế

Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2018 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa Đông Xuân; thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình, chủ động dự báo, hướng dẫn phòng trừ kịp thời các loại dịch bệnh trên động, thực vật để phòng trị kịp thời, hiệu quả. Quan tâm tiến độ xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các xã dự kiến công nhận năm 2018; đẩy nhanh Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và trồng cây năm 2018. Tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng, chất lượng vật tư nông nghiệp.

Tổ chức tốt Hội chợ Xuân Hậu Giang 2018; tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp tổ chức các phiên chợ hàng Việt về nông ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá; chủ động nắm bắt thị trường, làm tốt công tác quản lý địa bàn; kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại, đặc biệt trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018. Xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm.

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn lưới điện nông thôn; công tác điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện và ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

Ban hành văn bản chỉ đạo tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Quan tâm công tác thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định, trong đó tập trung thu hồi nợ đọng thuế; tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, kê khai và nộp thuế qua mạng; thực hiện nghiệm Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; triển khai thực hiện kế hoạch phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hậu Giang và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ; thực hiên kế hoạch khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang; chủ động giải quyết nhanh về các thủ tục liên quan đến các dự án của nhà đầu tư khi được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. Kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc chấp hành quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất, tín dụng; chủ động theo dõi tình hình lưu chuyển tiền tệ trên địa bàn để thực hiện tốt công tác điều hòa tiền mặt, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế, nhất là dịp Tết Nguyên đán năm 2018.

2.                  Về lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tiếp tục tuyên truyền phục vụ các ngày kỷ niệm, các nhiệm vụ chính trị: kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2; đặc biệt là chuẩn bị chu đáo, phối hợp triển khai Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 trên tinh thần vui tươi, an toàn trong các lễ hội xuân, các hoạt động thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí gắn với tuyên truyền chính trị.

Tập trung chỉ đạo thanh tra, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trước trong và sau Tết Nguyên đán năm 2018, chú trọng đạo đức kinh doanh và chất lượng hàng hóa; tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh ở người, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tinh thần và ý thức phục vụ người bệnh; nâng cao tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế; tổ chức các hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Chỉ đạo thực hiện việc giảng dạy, học tập nghiêm túc trong những ngày cận Tết và những ngày đầu năm mới sau khi nghỉ Tết; đảm bảo về tình hình an ninh trật tự, an toàn gia thông trong học sinh, sinh viên; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ II năm 2017 - 2018, đặc biệt là nâng cao chất lượng dạy và học, chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018.

Quan tâm công tác an sinh xã hội, hỗ trợ chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tăng cường công tác kiểm tra liên ngành về Phòng, chống tệ nạn xã hội; tăng cường công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề cho lao động nông thôn,…

3.                  Về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính quyền

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018.

Triển khai công tác sắp xếp bố trí số lượng cấp phó vượt quy định theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ,

Chỉ đạo các ngành phối hợp chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường năm 2018 theo đúng quy định.

Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết theo Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Tỉnh ủy về tổ chức sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ công tác, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy trong năm 2018.

4.                  Về lĩnh vực quốc phòng - an ninh

Tổ chức bảo vệ an toàn các sự kiện, lễ kỷ niệm, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục phối hợp chỉ đạo mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, lập lại trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí; thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018;

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, mua bán các loại pháo, hàng cấm, sản xuất và tiêu thị hàng giả, hàng kén chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; vai trò cơ quan thông tin đại chúng trong phòng, chống tham nhũng.

Trên đây là Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 01 tháng và một số nhiệm vụ tháng 02 năm 2018./.

 

­­­­­­­

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (HN, TP.HCM);    

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban Đảng;

- Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;

- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;

- Sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, TH.HG                                   

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đồng Văn Thanh1. Gồm: 21 cuộc hội nghị, cuộc họp và lễ; 14 buổi làm việc với sở, ngành và địa phương; 07 buổi kiểm tra, khảo sát; 13 buổi đối thoại công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; 17 buổi tiếp và làm việc với Bộ, ngành Trung ương, các sở, ngành, địa phương và Đoàn công tác nước ngoài.

2. Gồm: 04 văn bản quy phạm pháp luật, 217 Quyết định, 15 Kế hoạch, 15 Báo cáo, 224 Công văn và 545 văn bản hành chính khác; Văn phòng UBND tỉnh đã phát hành 13 Thông báo về ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch tại các hội nghị, cuộc họp, buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương.

[3]. Kết quả: Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII tại tỉnh Bạc Liêu năm 2017, đạt 01 Huy chương vàng, 08 Huy chương bạc, 03 Huy chương đồng; Đại hội võ thuật Taekwondo quốc tế Hanmadang Châu Á năm 2017, kết quả đạt 02 Huy chương vàng; Võ cổ truyền Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng năm 2017 tại An Giang, đạt 02 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 12 huy chương đồng; .

[4]. 01 vụ án đặc biệt nghiêm trọng, 02 vụ án rất nghiêm trọng; 09 vụ án nghiêm trọng và ít nghiêm trọng.

[5] .54 đơn khiếu nại; 01 đơn tố cáo; 04 đơn kiến nghị phản ánh.

[6]. 27 đơn khiếu nại; 01 đơn tố cáo; 08 đơn kiến nghị phản ánh.

[7]. 81 đơn khiếu nại; 02 đơn tố cáo; 12 đơn kiến nghị phản ánh.