</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 47/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn                                       tại buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh                                     về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018

 
 
 


Ngày 14 tháng 3 năm 2018 tại Trụ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường,          Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnhUBND huyện Châu Thành, UBND huyện Châu Thành A. 

Sau khi nghe Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn kết luận như sau:

1. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh nghiêm túc tiếp thu tất cả các ý kiến của các sở, ngành và khẩn trương triển khai thực hiện xử lý theo thẩm quyền, báo cáo Thường trực UBND tỉnh kết quả thực hiện, trong đó lưu ý một số nội dung trọng tâm như sau:

- Rà soát lại các nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2018 để xây dựng và phê duyệt kế hoạch thực hiện cụ thể theo tháng, quý (trong đó lưu ý phân công cụ thể 01 đồng chí lãnh đạo Ban trực tiếp chỉ đạo theo dõi, đặc biệt yêu cầu đối với tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; phân công trách nhiệm của phòng, ban thực hiện và theo dõi từng công việc, nắm tiến độ thực hiện hàng tháng, đặt mục tiêu thực hiện của tháng tiếp theo, thời gian hoàn thành,...) gửi văn bản về UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 4 năm 2018 để theo dõi, chỉ đạo.

- Khẩn trương rà soát lại các thủ tục hồ sơ về đất đai, chi phí giải phóng mặt bằng (xác định rõ phần kinh phí của Nhà đầu tư, ngân sách Nhà nước),... của dự án Khu trung tâm điều hành Khu Công nghiệp Sông Hậu. Trên cơ sở đó, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất ý kiến, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết trước ngày 27 tháng 4 năm 2018.

- Khẩn trương rà soát lại tất cả các công trình, dự án chưa được bố trí vốn, giải phóng mặt bằng còn dở dang một vài hộ do chưa có kinh phí chi trả,... tổng hợp cụ thể, sau đó đăng ký làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét, tham mưu đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại các chủ trương, thời gian cho phép thực hiện khai thác, sử dụng nước ngầm của tất cả các doanh nghiệp để Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, đề xuất việc tiếp tục cho kéo dài thời gian thực hiện hoặc đề nghị ngưng khai thác.

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục hồ sơ giải ngân đối với nguồn vốn phân bổ năm 2018 (đặc biệt quan tâm thực hiện đối với nguồn vốn đã được chuyển nguồn sang năm 2018) theo đúng quy định, tránh để xảy ra tình trạng thực hiện chưa đúng dẫn đến việc phải chuyển nguồn sang năm tiếp theo; đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn trong năm 2018 đạt 100%.

- Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Châu Thành A, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong các khu, cụm công nghiệp tập trung để tháo gỡ vướng mắc các dự án do mình phụ trách quản lý.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục ghi thu, ghi chi và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, đảm bảo hoàn thành trong tháng 4 năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thuê đất đợt 1 để Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 thực hiện dự án Khu nhà cán bộ, công nhân viên vận hành Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, các thủ tục ghi thu, ghi chi và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, đảm bảo hoàn thành trong tháng 5 năm 2018.

 - Về hạng mục Trạm xử lý nước thải thuộc dự án “Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại Khu công nghiệp Sông Hậu đợt 2 - giai đoạn 1:  khẩn trương xây dựng hoàn thành để đưa vào vận hành và khai thác sử dụng; song song đó, tổ chức làm việc với các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Sông Hậu để đề nghị thực hiện đấu nối vào hệ thống Trạm xử lý nước thải (trong đó lưu ý đối với doanh nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải riêng và đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định thì không yêu cầu thực hiện đấu nối).

- Việc đề xuất phương án điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1 (dãy cây xanh dọc theo tuyến dân cư tự cải tạo cặp Quốc lộ 1A - nằm trong phạm vi ranh giới dự án của Công ty TNHH Lạc Tỷ II): phối hợp với Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 27 tháng 4 năm 2018.

- Khẩn trương phối hợp với Sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính công tỉnh đề xuất ý kiến việc tiếp tục nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và liên thông với Trung tâm hành chính công tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp tập trung, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Đề nghị đơn vị thi công khẩn trương thực hiện hoàn thành việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống hạ tầng (đường, điện, nước...) dự án Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu đợt 1 - giai đoạn 1 và đợt 2 - giai đoạn 1, sau đó bàn giao cho UBND huyện Châu Thành quản lý theo quy định.

- Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm hoặc nghiên cứu mô hình hiệu quả (cổng hàng rào) để kiểm soát được đối tượng ra vào, đảm bảo công tác quản lý an ninh - trật tự tại Khu công nghiệp Sông Hậu.

- Việc kiến nghị ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở và thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng đối với các công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp: đề nghị tập thể Lãnh đạo Ban cân nhắc kỹ, sau đó đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Về kiến nghị xem xét cấp bổ sung kinh phí đối với việc tổ chức thành lập Đoàn học tập kinh nghiệm, tham dự các hội nghị xúc tiến đầu tư,... ở các tỉnh, thành phố do cấp thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện phát sinh trong năm: phối hợp với Sở Tài chính đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Giao Sở Tài chính phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đề xuất ý kiến việc thu phí hạ tầng, bến bãi trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 27 tháng 4 năm 2018.

3. Đối với phản ánh của người dân về ảnh hưởng môi trường bụi, tiếng ồn, nguồn nước bị ô nhiễm,... do hoạt động dự án của Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng Hậu GiangCông ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang: giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện Châu Thành cùng các đơn vị liên quan kiểm tra và đề nghị doanh nghiệp có phương án khắc phục đảm bảo đúng quy định.

4. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện hoàn thành các hồ sơ thủ tục các dự án xây dựng cơ bản đã được ủy thác để sớm khởi công và đưa vào sử dụng.

5. Về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện theo nội dung kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 390-TB/VPTU ngày 13 tháng 3 năm 2018.

6. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnhUBND huyện Châu Thành, UBND huyện Châu Thành A và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để giải quyết kịp thời, dứt điểm đối với các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện môi trường thuận lợi để kêu gọi, thu hút đầu tư.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đến các đơn vị và địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;

- Lưu: VT, KT. THH

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã

(Đã ký)

 

 

  Nguyễn Ngọc Điệp