LẤY Ý KIẾN VĂN BẢN DỰ THẢO

Chủ đề Số tin Tổng số Ngày mới nhất
Lấy ý kiến góp ý Quy chế
Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
0 0
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết. (tại mục Văn bản/Dự thảo)
Về thông qua phương án đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài một số tuyến đường đã được đặt tên trên địa bàn các xã, phường thuộc thị xã Ngã Bảy và các thị trấn thuộc huyện Châu Thành A
0 0