Tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ (18/06)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở (18/06)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025.

Thi đua đoàn kết, đổi mới, sáng tạo thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (18/06)

Đó là khẩu hiệu của Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa được UBND tỉnh ban hành vào ngày 17/6/2019.

Phát triển đô thị Vị Thanh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh tỉnh Hậu Giang (18/06)

Đó là một trong những mục tiêu của Chương trình phát triển đô thị Vị Thanh đến năm 2040 vừa được UBND tỉnh ban hành vào ngày 17 tháng 6 năm 2019.

Triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2019 (17/06)

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” (tháng 6), “Ngày thế giới phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý” (26/6), UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 1439/UBND-NC ngày 14/6/2019 về việc triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2019 với chủ đề “Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu”.