Tin chỉ đạo điều hành

Cách chức lãnh đạo bố trí người thân làm kế toán, quản lý nhân sự (16/07)

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

Quy định giá dịch vụ hạ tầng, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp thành phố Vị Thanh (04/07)

Ngày 01/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ hạ tầng, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp thành phố Vị Thanh.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (27/06)

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1511/KH-UBND để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ (18/06)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở (18/06)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025.