PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hồ sơ mời thầu không được mang tính cục bộ, địa phương

Để Để kịp thời khắc phục nhiều hành vi tiêu cực trong đấu thầu. Ngày 24/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Chỉ thị 03/CT-BKHĐT chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

Quy định mới về hợp đồng làm việc của viên chức

Kể từ ngày 01/7/2019, quy định mới về hợp đồng làm việc của viên chức có hiệu lực được quy định tại Thông tư 03/2019/TT-BNV. Theo đó, Thông tư không chỉ hướng dẫn về tuyển dụng công chức, viên chức…, mà còn có hướng dẫn mới về hợp đồng làm việc của viên chức.

Cách xác định mức khoán kinh phí sử dụng xe công

Để hướng dẫn Nghị định 04/2019/NĐ-CP về định mức sử dụng ô tô trong các cơ quan Nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 24/2019/TT-BTC.

Từ 25/6/2019, giảm số lượng của cán bộ, công chức cấp xã

Từ 25/6/2019, giảm số lượng của cán bộ, công chức cấp xã. Đây là một nội dung đáng chú ý của Nghị định 34/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 25/6/2019.

Thủ tướng kêu gọi: "Đã uống rượu bia - không lái xe"

"Đã uống rượu bia - không lái xe". Đây là thông điệp được kêu gọi thực hiện trong Công văn 560/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do rượu, bia.