DỰ ÁN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN TRUYỀN HÌNH

   Tọa đàm 04: Xử lý vi phạm quyền SHTT và công tác chống hàng giả, hàng nhái.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái diễn biến phức tạp với những xu hướng mới, tinh vi, chuyên nghiệp hơn. Đối với những hành vi vi phạm, pháp luật Việt Nam đã có chế tài xử lý. Tuy nhiên, vì sao hàng giả, hàng nhái vẫn tràn ngập thị trường? Tại sao tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liên tục diễn ra? Giải pháp nào cho những vấn đề này? Chương trình hôm nay sẽ tập trung tìm đáp án cho những câu hỏi vừa đặt ra.

   Tọa đàm 01: Doanh nghiệp với vấn đề Sở hữu trí tuệ. (03/09)
Thưa quý vị và các bạn, trong thời buổi kinh tế hội nhập hiện nay, xác lập quyền sở hữu trí tuệ là bảo chứng cho sự tồn tại và phát triển của tất cả doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các địa phương như Hậu Giang, sở hữu trí tuệ vẫn còn là khái niệm mới mẻ. Với mong muốn mang đến cho quý vị và các bạn cũng như các doanh nghiệp có thêm thông tin về Luật Sở hữu trí tuệ, Đài PT&TH HG, Sở KHCN phối hợp tổ chức tọa đàm “Doanh nghiệp với vấn đề Sở hữu trí tuệ”.

   Tọa đàm 02: Đặt tên doanh nghiệp, tên thương mại và tên nhãn hiệu. (03/09)
Thưa quý vị và các bạn, có lẽ nhiều người nghĩ rằng việc đặt tên cho doanh nghiệp, cho cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng chỉ là vấn đề cá nhân, phụ thuộc vào sở thích của chủ doanh nghiệp hay cơ sở đó. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên biết rằng, cái tên của doanh nghiệp hay nhãn hiệu không chỉ dùng với chức năng định danh, phân biệt với những doanh nghiệp, nhãn hiệu khác trên thị trường, đây còn là yếu tố được pháp luật điều chỉnh, cụ thể ở đây là Luật Sở hữu trí tuệ. Tìm hiểu rõ hơn vấn đề, mời quý vị và các bạn đồng hành cùng chương trình hôm nay.

   Tọa đàm 03: Đăng ký quyền SHTT, cạnh tranh không lành mạnh. (03/09)
Thưa quý vị và các bạn, trong các chương trình trước, chúng tôi đã đề cập đến các vấn đề như tạo dựng và phát triển thương hiệu, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, đặt tên doanh nghiệp, tên nhãn hiệu...Với vấn đề xác lập quyền sở hữu trí tuệ, một trong những điều có lẽ khiến nhiều doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh quan tâm chính là thủ tục để đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa, dịch vụ của mình.Tìm hiểu rõ hơn vấn đề, mời quý vị và các bạn đồng hành cùng chương trình hôm nay.

   Chuyên đề 22: Hiệu quả trên chặng đường tuyên truyền về SHTT. (31/07)
Thưa quý vị và các bạn! Hậu Giang không có nhiều doanh nghiệp nên vấn đề bảo hộ độc quyền sản phẩm vấn chưa được các doanh nghiệp, người tiêu dùng quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, vấn đề độc quyền sản phẩm không chỉ nằm ở phạm vi trong tỉnh mà mang tầm vóc trong nước và thế giới. Xác định được tầm quan trọng đó, Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học công nghệ phối hợp với Đài PT&TH tỉnh Hậu Giang mở chuyên đề sở hữu trí tuệ và cuộc sống phát sóng định kỳ trên sóng Đài PT&TH tỉnh Hậu Giang nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, HTX và người tiêu dùng. Trong chuyên đề kỳ này mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại hiệu quả của công tác tuyên truyền về bảo hộ độc quyền sở hữu trí tuệ.