BẢN TIN TUỔI TRẺ

  Phần mềm Quản lý đoàn viên và công tác đoàn vụ

Chi đoàn Thư viện tỉnh Hậu Giang đã xây dựng thành công Phần mềm Quản lý Đoàn viên áp dụng cho công tác đoàn vụ. Hiện tại Phần mềm đang được vận hành rất tốt tại Chi đoàn thư viện.

     GIỚI THIỆU CHI ĐOÀN

        -Chi đoàn Thư viện tỉnh Hậu Giang được sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Thư viện và Đoàn ủy Sở VH,TT&DL tỉnh Hậu Giang về công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
      -Tuổi trẻ Thư viện tỉnh Hậu Giang luôn có ý thức, trách nhiệm trong công tác Đoàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; luôn năng động, sáng tạo, có tư tưởng cầu tiến, có hoài bảo, ước mơ.

CÔNG TÁC TỔ CHỨC 

 

 -Chi đoàn có 8 đoàn viên trong đó 2 đảng viên sinh hoạt đoàn (5 nữ, 3 nam). BCH Chi đoàn có 2 đồng chí:

 • 1/.Đ/c: Quách Thanh Phong - Bí thư
 • 2/.Đ/c: Nguyễn Thị Thu Thịnh - Phó Bí thư

   PHONG TRÀO THANH NIÊN

              -Đoàn viên thanh niên đảm nhận công trình thanh niên, phần việc do thanh niên quản lý, công tác nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn Thư viện.

   

  -Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống trong đoàn viên thanh niên, luôn có ý thức “ Mình vì mọi người, mọi người vì mình”, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đấu tranh chống lối sống thực dụng, ích kỷ, các hành vi trái với đạo đức truyền thống của dân tộc. Tăng cường hoạt động mang tính chất tình nghĩa, nhân đạo.

   

  -Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, về nguồn nhằm mục đích “ Vui để công tác tốt”, “ Khỏe để lập thân, lập nghiệp và kiến quốc”.

   

  -Thực hiện tốt công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn,.v.v…

   CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

              -Tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục niềm tin, lý tưởng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đoàn, Đảng, pháp luật của Nhà nước.

             -Tích cực rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao chất lượng công tác và học tập thể hiện rõ vai trò xung kích của Đoàn trên mọi lĩnh vực.

           -Cổ vũ, động viên tuổi trẻ tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nhận thức, trình độ học vấn, trình độ về tin học, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tổ chức và quản lý.

           -Vận động đoàn viên thanh niên tham gia tốt các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác Thư viện góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, cung cấp tài năng, trí tuệ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.