VIDEO CLIP HOẠT ĐỘNG NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  Hộ gia đình thực hiện tốt nội dung “5 không 3 sạch”
Hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) tỉnh đã phát động nhiều phong trào thiết thực và được HLHPN các cấp cụ thể hóa bằng những việc làm hữu ích, góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho hội viên. Trong đó, xây dựng mô hình gia đình "5 không, 3 sạch" là một trong những phong trào được triển khai khá hiệu quả tại các địa phương trong tỉnh.

  Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển (11/12)
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển

  HOẠT ĐỘNG VHTTDL QUÝ I NĂM 2015 (11/12)
Hoạt động VHTTDL quý I năm 2015 gồm các nôi dung:
1/ Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Đảng Ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2/ Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015.
3/ Lễ khai mạc và bế mạc Hội thi các Câu lạc bộ Văn hóa Nghệ thuật tiêu biểu tỉnh Hậu Giang lần thứ IV năm 2015.
4/ Khai mạc Hội báo xuân và Triển lãm ảnh Xuân Ất Mùi.
5/ Lễ khai mạc Hội thi Võ cổ truyền, Vovinam – Múa lân “mừng Đảng quang vinh - mừng xuân Ất Mùi” tỉnh Hậu Giang năm 2015.
6/ Đêm Nguyên tiêu chủ đề “Hướng về biển, đảo, Tổ quốc”.
7/ Họp mặt truyền thống Ngày Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953 – 15/3/2015).
8/ Đảng ủy Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang triển khai chuyên đề Học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM (HTLTTGĐĐHCM) năm 2015 và Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.
9/ Trao giải cuộc thi Ấn phẩm xuân Ất Mùi tỉnh Hậu Giang năm 2015.
Sau đây là nội dung chi tiết:

  Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang (11/12)
Chi bộ là đội tiên phong cách mạng, thực hiện chức năng lãnh đạo chính trị trong các tập thể lao động. Mọi hoạt động của chi bộ nhằm đảm bảo cho đường lối, chính sách của Đảng được quán triệt và thực hiện một cách có hiệu quả ở cơ sở; đồng thời góp phần vào việc bổ sung, hoàn chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng bằng những kinh nghiệm từ phong trào cách mạng của quần chúng từ cơ sở, nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới vì chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chi bộ là “nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc đều tốt ”…

  HOẠT ĐỘNG NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUÍ IV - 2014 (04/02)
Hoạt động VHTTDL quý IV năm 2014 gồm các nội dung:
1/ Hội thi làm bánh dân gian và trang trí trái cây.
2/ Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở VHTTDL Hậu Giang.
3/ Tọa đàm du lịch Hậu Giang tiềm năng và phát triển.
4/ Khai mạc và bế mạc Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VI năm 2014.
5/ Các hoạt động nổi bật trong Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ.
6/ Tuần lễ Văn hóa Lào tại Hậu Giang.
7/ Hội nghị chuyên đề “Du lịch Hậu Giang hướng đi bền vững”.
Sau đây là nội dung chi tiết: